Verohallinnon asiakkaiden tarvekartoituksen rekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Asiakkaiden tarvekartoituksen rekisteri
REKISTERINPITÄJÄ

Verohallinto
Henkilöverotus/Palveluyksikkö
PL 325, 00052 VERO

Käyntiosoite: Vääksyntie 4, Helsinki
Puhelinvaihde 029 512 000

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Palveluiden parantaminen veroasioiden hoitamisen helpottamiseksi
YLEISTÄ

Asiakkaiden tarvekartoituksissa tutkitaan kulloinkin valittujen asiakasryhmien ongelmia veroasioiden hoitamisessa ja minkälaisia tarpeita asiakkailla on. Tarvekartoituksen tarkoituksena on kehittää palveluita niin, että veroasioiden hoitaminen sujuisi helposti.

Tarvekartoitus sisältää asiakastyytyväisyystutkimuksen sekä asiakashaastatteluja.

Lisäksi tutkitaan asiakasryhmän aiempia yhteydenottoja (ks. rekisteriseloste vero.fi, Verohallinnon yhteydenottojen tietokanta)

Haastattelut tallennetaan litterointia varten (keskusteluaineiston kirjaintaminen tekstimuotoon) ja osa haastattelusta videoidaan asiakkaan palveluiden käytön ongelmien havainnollistamiseksi. 

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT JA REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
REKISTERÖIDYT

Asiakastyytyväisyyskyselyihin satunnaisotannalla valittu asiakasjoukon osa (esim. satunnaisjoukko uusista yrittäjistä)

sekä haastatteluihin suostumuksellaan osallistuneet asiakkaat. 
REKISTERIN SISÄLTÖ

Haastatteluun suostuneilta tallennetaan seuraavat tiedot haastattelua varten:

  • Asiakkaan nimi
  • Asiakkaan henkilötunnus tai y-tunnus
  • Asiakkaan osoite
  • Haastatteluajankohta
  • Tilikauden aloitus- ja lopetuspäivä
  • Asiakkaan puhelinnumero
  • Äänitallenne ja videotallenne haastattelusta

Asiakastyytyväisyyskyselystä tallennetaan seuraavat tiedot

  • Tilikauden aloitus- ja lopetuspäivä
  • Asiakkaan sähköpostiosoite (lähde: Patentti- ja rekisterihallitus)
TALLENTEIDEN SÄILYTYS JA SUOJAAMINEN

Tallennus tapahtuu excel-taulukoihin joita säilytetään projektin keston ajan (12 kk).

Tiedot tallennetaan Verohallinnon suojatulle verkkolevylle.

TALLENTEIDEN LUOVUTUS Tallenteet ovat Verohallinnon omaisuutta, eikä niitä luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle eikä käytetä Verohallinnossa muuhun käyttötarkoitukseen.
TALLENTEIDEN KÄYTTÖOIKEUDET Oikeudet tallennettuihin tietoihin myönnetään projektipäällikölle, ohjausryhmälle sekä asiakkaiden haastattelijoille esimiehille ja niille Verohallinnon asiantuntijoille, joiden työtehtäviin kuuluu asiakaspalvelun laadun arviointi ja kehittäminen tai asiakaspalvelijoiden perehdyttäminen ja koulutus.