Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verovaje

Verovaje on kalenterivuoden lainmukaisen verokertymän ja todellisen verokertymän erotus. Mitä pienempi verovaje on, sitä paremmin verot on peritty oikean suuruisina ja oikeaan aikaan niiltä, joilta ne lakien mukaan on tarkoitus kantaa.

Harmaa talous on tunnetuin verovajetta kerryttävä seikka, mutta sitä synnyttävät myös osaamattomuus, huolimattomuus, lakien tulkintaan liittyvät ongelmat sekä Verohallinnon asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden tekemät virheet verojen summissa tai aikatauluissa. 

Verovajetta syntyy tahallisista laiminlyönneistä, osaamattomuudesta aiheutuvista virheistä sekä maksukyvyttömyydestä. Verovaje liittyy myös moniin muihin ilmiöihin: rajankäynti laillisen verosuunnittelun, verotuen ja verovajeen välillä ei ole aina yksinkertaista. Verovajeeseen vaikuttavat myös esimerkiksi yleinen veronmaksumyönteisyys tai kielteiset asenteet verotusta kohtaan.

Raportteja verovajeesta

Sivu on viimeksi päivitetty 22.3.2024