Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verovaje

Verovaje on verovuoden lainmukaisen verokertymän ja todellisen verokertymän erotus. Verovajeen mittaamisella parannetaan veronkantoa.

Harmaa talous on tunnetuin verovajetta kerryttävä seikka, mutta sitä synnyttävät myös osaamattomuus, huolimattomuus, lakien tulkintaan liittyvät ongelmat sekä Verohallinnon asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden tekemät virheet verojen summissa tai aikatauluissa.

Euroopan komission raportteja verovajeesta:

IMF:n raportti Suomen arvonlisäverotuksen verovajeesta:

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi yhteistyössä Verohallinnon kanssa tekemässään raportissa Suomen arvonlisäverotuksen verovajetta. 

Sivu on viimeksi päivitetty 17.4.2017