Testa och utveckla i sandlådan

I Vero API-sandlådan kan utvecklarna bekanta sig med Skatteförvaltningens nuvarande och framtida gränssnittstjänster. 

Via sandlådan når du enkelt och snabbt gränssnitten utan certifikat. Du behöver enbart en API-nyckel, som du får då du registrerar dig som programvaruutvecklare i sandlådan.

Gränssnitten i sandlådan returnerar inte riktig data på anropen, men datainnehållet är av riktig struktur. I sandlådan ska inte riktig data användas.

Sandlådan är inte ansluten till Skatteförvaltningens bakgrundssystem.

 

Gå till sandlådan (länken öppnas i ett nytt fönster)

 

Gå tillbaka till Vero API-sidan