Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Kundinriktning

Inom Skatteförvaltningen vill vi arbeta på ett kundinriktat och ansvarsfullt sätt och göra det så enkelt som möjligt att sköta skatteärenden. Målet med kundinriktningen är att Skatteförvaltningen ska kunna utföra sin lagstadgade uppgift så bra som möjligt och samtidigt skapa en positiv kundupplevelse. Det finns tre principer för kundinriktad verksamhet inom Skatteförvaltningen: förbättra kundupplevelsen, minska behovet av service och säkerställa skatteintaget.

Vi främjar och upprätthåller utvecklingen av en positiv kundupplevelse genom att samla in data om kundrespons och kundnöjdhet. Vi tar fram data, stöd och modeller för kundbemötande i alla situationer och servicekanaler, och vi utvärderar utfallet av servicetillfällena. 

Genom en kundinriktad verksamhet kan vi göra kunder och intressentgrupper delaktiga. Vi underlättar våra kunders verksamhet genom att utveckla tjänster tillsammans med våra samarbetspartner. Vi för ett nära samarbete med företag, intressentgrupper och den offentliga förvaltningen och vi är öppna för nya utvecklingsidéer.

Genom att göra kunderna delaktiga och lyssna på deras synpunkter kan vi främja utvecklingen av produkter och tjänster som tillgodoser kundernas behov inom hela Skatteförvaltningen. När vi samlar in insikter tillämpar vi metoder särskilt inom servicedesign och kvalitativ forskning.

Sidan har senast uppdaterats 7.11.2023