Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Kommunikationens ledning

  • kommunikationsdirektör Kati Kalliomäki, tfn 029 512 5126
  • kommunikationschef Katri Riekkinen (medier, sociala medier och organisationskommunikationen), tfn 029 512 5047
  • kommunikationschef Anu Mujunen (vero.fi), tfn 029 513 5137
  • servicechef Marja Hämäläinen-Herjo (översättningar), tfn 029 512 3970

Om du har frågor som gäller din personliga beskattning eller ett enskilt företags beskattning kontakta oss

Media:

Sidan har senast uppdaterats 9.3.2023