Kommunikationens ledning

  • kommunikationsdirektör Kati Kalliomäki, tfn 029 512 5126
  • kommunikationschef Nilla Hietamäki (ersonbeskattningen, medier och sociala medier), tfn 029 512 5292
  • kommunikationschef Anu Mujunen (företagsbeskattningen), tfn 029 513 5137
  • kommunikationschef Katri Riekkinen (organisationskommunikationen och
    kanalutveckling), tfn 029 512 5047
  • servicechef Marja Hämäläinen-Herjo (språkvård och översättningar), tfn 029 512 3970


Om du har frågor som gäller din personliga beskattning eller ett enskilt företags beskattning kontakta oss

Media: