Kommunikationens ledning

Kommunikationsdirektör

Kati Kalliomäki, tfn 029 512 5126

Organisationskommunikationen och kanalutvecklingen

Katri Riekkinen, kommunikationschef, tfn 029 512 5047

Personbeskattningen, medier och sociala medier

Nilla Hietamäki, kommunikationschef, tfn 029 512 5292

Företagsbeskattningen, innehållet på skatt.fi och nyhetsbrev

Anu Mujunen, kommunikationschef, tfn 029 513 5137

Språkvård och översättningar

Marja Hämäläinen-Herjo, servicechef, tfn 029 512 3970