Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Närmare en miljon personer har för liten skatteprocent

Skatteförvaltningens meddelande, 28.8.2023

Om dina inkomster har ändrats sedan början av året lönar det sig att granska inkomstgränsen i MinSkatt och vid behov göra ett nytt skattekort. Om du i början av året ansökte om elavdrag genom att uppskatta beloppet av elenergikostnaderna för januari-april är det bra att nu ansöka om ett nytt skattekort enligt de förverkligade kostnaderna.

Skatteförvaltningen uppskattar att inkomstgränsen på skattekortet kommer att överskridas för 970 000 personer om de får lön i samma takt under resten av året som de fått i januari–juli 2023.

Om inkomstgränsen på skattekortet överskrids beskattas inkomsterna enligt den högre tilläggsprocenten.

- Om inkomsterna har ändrats betydligt sedan början av året lönar det sig att göra ett nytt skattekort i MinSkatt för resten av året. Genom att göra det nya skattekortet nu finns det ännu tid att beakta de högre inkomsterna och den eventuellt större skatteprocenten i förskottsinnehållningen jämt under höstens lopp, säger överinspektör Heikki Koskela på Skatteförvaltningen.

Uppskatta inkomsterna för slutet av året och jämför dem med inkomstgränsen i MinSkatt

Det är enkelt att själv granska om inkomstgränsen på skattekortet är tillräcklig. Inkomstgränsen finns både i MinSkatt och på skattekortet och dessutom på beslutet om förskottsuppbörd som kommer med skattekortet.

- Det lönar sig att jämföra kända inkomster med inkomstgränsen på skattekortet. Om det ser ut att inkomstgränsen inte räcker till för inkomsterna för slutet av året är det på sin plats att beställa ett nytt skattekort, säger Koskela.

Hur kontrollerar jag att inkomstgränsen på skattekortet är tillräckligt hög?

Ansökte du om elavdrag baserat på en uppskattning? Beställ ett nytt skattekort på basis av de förverkligade elenergikostnaderna

Totalt 1 800 personer ansökte om elavdrag i början av året genom att uppskatta sina elenergikostnader för januari–april 2023 i ansökan om skattekort. Om de för skattekortet angivna elenergikostnaderna baserade sig på en uppskattning lönar det sig nu att kontrollera elräkningarna för januari–april och ansöka om ett nytt skattekort utifrån de förverkligade elenergikostnaderna.

- Då beräknas skattekort enligt rätt avdragsbelopp och rätt belopp av skatt tas ut på lönen, säger Koskela.

I år har allt som allt 2 200 personer ansökt om elavdrag vilket är betydligt färre än vad uppskattningen var förra hösten. En orsak är det mildra vädret förra vintern.

Rätten till elavdrag uppkommer om de sammanlagda kostnader för elenergin var mer än 2 000 euro i januari–april 2023. I kostnaderna för elenergin ingår inte elöverföringsavgifterna.

Det går fortfarande att ansöka om elavdrag antingen genom att ange kostnaderna för elenergin i ansökan om skattekort eller genom att komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen nästa vår.

Skatteförvaltningen påminner också per textmeddelande om att kontrollera inkomstgränsen

Skatteförvaltningen har redan i fyra års tid skickat textmeddelanden till sådana kunder vars inkomstgräns på skattekortet hotar att överskridas enligt Skatteförvaltningens uppgifter.

I höst skickas textmeddelanden till totalt cirka 8 000 kunder och av dessa fick 4 000 ett textmeddelande förra veckan. I år frågas kunderna också om respons på påminnelsemeddelandena.

I textmeddelandet uppmanas personen att granska inkomstgränsen och vid behov göra ett nytt skattekort i MinSkatt.

– Sändaren i Skatteförvaltningens textmeddelanden är Vero Skatt. Meddelandena innehåller inga länkar någonstans och inga uppgifter begärs av kunden utan kunden handleds att vid behov använda MinSkatt, säger Heikki Koskela.

Läs mer:

Skatteförvaltningen kan ge en vink om att du betalar för mycket i skatt – orsaken exempelvis ett hushållsavdrag som saknats

Den milda vintern har lett till färre ansökningar om elstöd och elavdrag än väntat

Kontrollera inkomstgränsen på ditt nya skattekort – du får också nyttan av elavdraget i din användning nu

Sidan har senast uppdaterats 28.8.2023