Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

Hur kontrollerar jag att inkomstgränsen på skattekortet är tillräckligt hög?

Jag har inte gjort ändringar på skattekortet under året

Granska i MinSkatt i Postlådan det beslut om förskottsuppbörd som du fått i december 2019. Om beslutet inte visas i Postlådan ska du välja Visa alla.

På beslutet om förskottsuppbörd ser du i punkten Specifikation av uppgifterna utifrån vilka ditt skattekort har beräknats den uppskattning av inkomsterna för hela året som utgör grunden för beräkningen av skattesatsen.

Om uppskattningen är tillräckligt hög för hela årets inkomster är saken i sin ordning.

Om uppskattningen inte är tillräcklig ska du gå till punkten Skattekort och förskottsskatt och Beställ ett nytt skattekort. När du ändrar skattesatsen behöver du sannolikt inte betala kvarskatt nästa år.

Om du inte gör en ändring på skattekortet använder betalaren tilläggsskattesatsen på det belopp som överstiger inkomstgränsen.

Om du har flera arbetsgivare ska du själv följa upp om inkomstgränsen på skattekortet överskrids och ansöka om ett nytt skattekort eller vid behov exempelvis betala tilläggsförskott. På detta sätt kan du undvika kvarskatt.

OBS! Skattesatsen på ditt nuvarande skattekort används också i januari 2021. Inkomstgränsen nollställs dock vid ingången av året. Skattekortet för 2021 tas i bruk den 1 februari 2021.

Jag har gjort ändringar på skattekortet under året

Kontrollera inkomstgränsen som visas i MinSkatt i punkten Skattekort och förskottsskatt

Om inkomstgränsen är tillräckligt hög för slutet av året, är ärendet i sin ordning.

Om inkomstgränsen för slutet av året inte räcker till ska du välja Beställ ett nytt skattekort. När du ändrar skattesatsen behöver du sannolikt inte betala kvarskatt nästa år.

Om du inte ansöker om ett nytt skattekort använder betalaren tilläggsskattesatsen på det belopp som överstiger inkomstgränsen.

Om du har flera arbetsgivare ska du själv följa upp om inkomstgränsen på skattekortet överskrids och ansöka om ett nytt skattekort eller vid behov exempelvis betala tilläggsförskott. På detta sätt kan du undvika kvarskatt.

OBS! Skattesatsen på ditt nuvarande skattekort används också i januari 2021.  Inkomstgränsen nollställs dock vid ingången av året. Skattekortet för 2021 tas i bruk den 1 februari 2021.