Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Kontrollera inkomstgränsen på ditt nya skattekort – du får också nyttan av elavdraget i din användning nu

Skatteförvaltningens meddelande, 3.1.2023

Om arbetssituationen eller inkomsterna har ändrats ska inkomstgränsen på skattekortet för 2023 sannolikt uppdateras. Dessutom går det att ansöka om ett elavdrag för höga elkostnader genom att göra ett nytt skattekort.

Skattekorten för 2023 för alla finländare finns nu i MinSkatt. Det lönar sig att gå igenom det egna nya skattekortet noggrant. Det lönar sig att särskilt kontrollera inkomstgränsen för 2023 och försäkra sig om att de avdrag som antecknats på skattekortet stämmer. 
Om man behöver ändra uppgifterna på skattekortet lönar det sig att göra ett ändringsskattekort i MinSkatt.

- När uppgifterna på skattekortet är rätt genast i början av året betalar du skatt på inkomsterna i jämn takt under hela året. Visserligen går det och lönar det sig att ändra uppgifterna på skattekortet enligt behov också senare under året, säger överinspektör Päivi Ylitalo från Skatteförvaltningen.

Inkomstgränsen som har antecknats på skattekortet är avsedd för perioden från februari till december, alltså inte för hela kalenderåret.

– En del gör i onödan ett nytt skattekort eftersom de av misstag tror att inkomstgränsen på skattekortet utgör en inkomstgräns för hela året. I nedre kanten av skattekortet finns dock en uppskattning av hela årets inkomster, berättar Ylitalo.

Skatteförvaltningen uppskattar inkomstgränsen på skattekortet enligt de tidigare inkomsterna för personen.

Det går att ansöka om elavdrag nu eller senast på våren 2024

Om uppskattningen är att de totala elenergikostnaderna under perioden januari–april 2023 överstiger 2 000 euro går det nu att ansöka om ett tillfälligt elavdrag för höga kostnader. 
Det går genast att få den ekonomiska nyttan genom att göra ett nytt skattekort i MinSkatt och ange en uppskattning av elenergikostnaderna för januari–april på ansökan om skattekort.

När personen har gjort ett nytt skattekort inverkar avdraget på hur mycket skatt hen betalar på lönen under resten av året, säger ledande skattesakkunnig Sami Varonen på Skatteförvaltningen.

Storleken på elavdraget är 60 procent av den del som överstiger 2 000 euro men dock högst 2 400 euro per stadigvarande bostad. Elavdraget har en självrisk på 100 euro som är gemensam med övriga hushållsavdrag. Det går inte att ansöka om elavdrag för elöverföringskostnader.

När de faktiska kostnaderna för elenergin i januari–april är kända ska man antingen göra ett nytt skattekort med de faktiska elenergikostnaderna eller korrigera uppgifterna på den förhandsifyllda skattedeklarationen senast på våren 2024.

Om man vill ange uppgifterna om elavdraget på en gång går det att ansöka om ett nytt skattekort på basis av de förverkligade elenergikostnaderna också efter april.

Om det inte finns tillräckligt med skatter för att personen ska kunna dra nytta av elavdraget lönar det sig att ansöka om det elstöd som Folkpensionsanstalten beviljar. Det går inte att få elavdrag om man har fått elstöd.

Man kan uppskatta storleken av elavdraget med hjälp av räknaren på Skatteförvaltningens webbplats.

Invalidavdraget slopades 1.1.2023

Invalidavdraget i inkomstbeskattningen slopades vid ingången av 2023. Orsaken är de ändringar i beskattningen som hänför sig till grundandet av välfärdsområdena. Motsvarande belopp riktas till att utveckla handikappservicen.

Skattekorten på papper senast i mitten av januari

Skattekorten på papper kommer fram stegvis till kunderna, men ändå senast i mitten av januari.

Det går att avstå från pappersposten från Skatteförvaltningen genom att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden. Efter det får personen ett e-postmeddelande alltid när det finns nya skatteärenden i MinSkatt.

Största delen av skattekorten tas i bruk februari

Efter kontroll och eventuell ändring ska man lämna det nya skattekortet till utbetalaren av inkomst eller försäkra sig om att utbetalaren får skattekortet automatiskt från Skatteförvaltningens system.

I januari används ännu skattekortet för 2022.

– Ett undantag utgör de ändringsskattekort som kunderna själv gjort i december eller januari. De skattekort som har gjorts i december trädde i kraft genast vid ingången av året, medan skattekorten som har gjorts i januari träder i kraft från och med ändringsdatumet, berättar Ylitalo.

Ytterligare information om ämnet:

Vilka grunder har använts vid beräkningen av skattekortet för 2023?

Elavdrag

Tidigare om detta:

Elavdraget hjälper med höga elräkningar – tas i bruk från och med januari

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2023