Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Den milda vintern har lett till färre ansökningar om elstöd och elavdrag än väntat

Skatteförvaltningens meddelande, 24.2.2023

Det milda och blåsiga vädret i vinter samt den måttliga utvecklingen av elpriset har lett till att efterfrågan på elstöd från FPA och elavdrag från Skatteförvaltningen har varit mindre än väntat. I en regeringsproposition som gavs i oktober 2022 uppskattades att cirka 100 000 hushåll skulle få elstöd. Antalet mottagare av elavdrag uppskattades bli cirka 250 000.

FPA publicerade en ansökningsblankett för elstöd 7.1.2023. Under de första sex veckorna har 1 449 hushåll ansökt om elstöd och stöd har beviljats 324 hushåll. I synnerhet i januari var antalet positiva beslut lågt.

– Den vanligaste orsaken till det här har varit att stöd har sökts för elförbrukning som skett år 2022. Elstödet är avsett för elkostnader som har uppkommit under perioden januari–april 2023, säger projektchef Kirsi Metsävainio från FPA.

– Stöd betalas inte heller om elkostnaderna underskrider självrisken för elstödet, 400 euro per månad. Det är också skäl att komma ihåg att stöd inte betalas för elöverföringskostnader, utan endast för elenergins andel av räkningen, påminner Metsävainio.

I januari var det genomsnittliga beviljade elstödet 8,01 euro per dag. Det högsta beviljade stödet var 21,29 euro per dag.

De hushåll som har lägst inkomster har fått hjälp med sina uppvärmningskostnader genom utkomststödet. I januari ansökte 3 527 hushåll om grundläggande utkomststöd för uppvärmningskostnader. De uppvärmningskostnader som beaktades under januari var i genomsnitt 379,64 euro per hushåll.

1 500 personer har sökt elavdrag hos Skatteförvaltningen

Det elavdrag som görs på skatterna har sökts av 1 500 personer genom ansökan om skattekort. Från början av året har man kunnat ansöka om elavdrag genom att uppskatta sina elenergikostnader i januari–april enligt den egna elförbrukningen och priset i elavtalet.

– Kunderna har fyllt i uppskattningar av elenergikostnader i ansökningarna om skattekort i klart mindre utsträckning än vi förutspått, eftersom de värsta prognoserna gällande elpriset inte slog in, säger överinspektör Petri Manninen vid Skatteförvaltningen.

Elavdrag beviljas om elenergikostnaderna för januari–april sammanlagt överstiger 2 000 euro. Avdraget är 60 procent för den del som överstiger 2 000 euro, dock högst 2 400 euro per stadigvarande bostad.

Elavdrag kan sökas med ansökan om skattekort i början av året på basis av uppskattning. När man känner till de faktiska elenergikostnaderna för januari–april måste man göra ett nytt skattekort där man fyller i de faktiska elenergikostnaderna.

Om man vill ange uppgifterna för elavdraget på en gång, kan man ansöka om ett nytt skattekort på basis av de faktiska elenergikostnaderna också efter april.

Antalet ansökningar väntas öka

I en regeringsproposition som gavs i oktober 2022 uppskattades att cirka 100 000 hushåll skulle få elstöd. Antalet mottagare av elavdrag uppskattades bli cirka 250 000.

– Det är svårt att uppskatta det slutliga antalet. Vi räknar med att ansökningarna om elstöd stiger i mars–april. Faktureringsintervallen för elräkningar varierar. Det är många som ännu inte har fått räkningarna för de kallaste vintermånaderna, säger Kirsi Metsävainio.

– Dessutom ansöker inte alla som har rätt till elstöd om stöd nödvändigtvis genast på våren. Man kan ansöka om elstöd för elräkningar som gäller januari–april till och med slutet av det här året.

Den som vill utnyttja elavdraget inom beskattningen ska ansöka om avdraget senast våren 2024 när den förhandsifyllda skattedeklarationen för detta år ska kompletteras.

– Det är viktigt att komma ihåg att man inte kan lägga till elavdraget i den förhandsifyllda skattedeklaration som skickas ut den här våren. Den skattedeklaration som nu ska kompletteras gäller år 2022, då elavdraget ännu inte gällde, säger Petri Manninen.

 

Närmare information till kunderna

Temporärt elstöd (fpa.fi)

Elavdrag (skatt.fi)

Energiläget och elstöd (statsradet.fi)

Sidan har senast uppdaterats 24.2.2023