Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningen kan ge en vink om att du betalar för mycket i skatt – orsaken exempelvis ett hushållsavdrag som saknats

Skatteförvaltningens meddelande, 24.8.2023

Skatteförvaltningen kan föreslå kunden att uppdatera hens skattekort om skatteprocenten ser ut att vara för hög eller låg. I augusti har Skatteförvaltningen föreslagit 7 300 kunder sänkt skatteprocent på grund av ett hushållsavdrag. Nu för första gången finns det även fall där Skatteförvaltningen har fått uppgifter om avdrag via ett nytt gränssnitt av företag som utfört hushållsarbete.

I den senast slutförda beskattningen för 2021 fick nästan 3,5 miljoner finländare återbäring efter att ha betalat för mycket i inkomstskatt under året. För lite i inkomstskatt betalade cirka 850 000 finländare som sålunda fick kvarskatt att betala.

Skatteförvaltningen strävar efter att korrigera läget redan under året. Skatteförvaltningen jämför uppgifterna på kundens giltiga skattekort med hens uppgifter för det innevarande året och föreslår en ändring av skattekortet om hens inkomster eller avdrag har ändrats väsentligt eller inkomstgränsen på skattekortet ser ut att vara för låg.

De som har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får meddelandet om skattekortsförslaget per e-post eller i appen Suomi.fi.och själva förslaget i MinSkatt. Kunden kan där välja om hen vill godkänna förslaget till ny skatteprocent. Kunden kan också ändra uppgifterna innan hen godkänner förslaget. Om kunden inte godkänner Skatteförvaltningens förslag ändras inte skatteprocenten. Förslaget skickas per post till dem som sköter ärenden på papper.

Till exempel i augusti har Skatteförvaltningen skickat ett förslag på ny skatteprocent till 8 537 kunder.

– Med detta förfarande vill vi väcka insikten hos kunderna om fördelarna med att hålla skatteprocenten uppdaterad för att undvika överraskningar i form av kvarskatter, berättar Päivi Ylitalo, metodchef på Skatteförvaltningen.

Nytt gränssnitt hämtar uppgifterna om hushållsavdrag färdigt i MinSkatt

I början av året öppnade Skatteförvaltningen ett gränssnitt för företag som utför arbeten som berättigar till hushållsavdrag, såsom hemstädning eller renovering. Via gränssnittet kan företagen anmäla nödvändiga hushållsavdragsuppgifter till Skatteförvaltningen på sina kunders vägnar.

– Gränssnittet förutsätter ändringar i företagets ekonomiprogram och dessa tar givetvis tid. De första företagen har börjat använda gränssnittet under den innevarande sommaren och via det har vi fått 672 anmälningar om hushållsavdrag, berättar Mika Hyyrynen som koordinerar gränssnittsutvecklingen på Skatteförvaltningen.

Det hushållsavdrag som företaget anmält via gränssnittet överförs till kundens uppgifter i Skatteförvaltningens system, och i och med detta kan Skatteförvaltningen föreslå kunden en lägre skatteprocent.

– I förslagen på skatteprocent som skickats i augusti var grunden i 7 259 förslag att en uppgift om ett hushållsavdrag lagts till i kundens uppgifter. I antalet ingår både hushållsavdrag som företag anmält via gränssnittet och hushållsavdrag som kunderna själv angett i MinSkatt, berättar Ylitalo.

Ett gränssnitt på kommande för att anmäla hyresinkomster

Skatteförvaltningen fortsätter med att bygga gränssnitt i sina system. Följande i tur är ett gränssnitt för att anmäla hyresinkomster. Gränssnittet är avsett för företag och plattformsoperatörer som administrerar sina kunders hyresinkomster. Via det nya gränssnittet kan ett företag eller en plattform anmäla hyresinkomsterna med tillhörande avdrag till Skatteförvaltningen på en privatpersons vägnar.

– På samma sätt som gränssnittet för hushållsavdrag underlättar gränssnittet för hyresinkomster kundernas liv när de inte själv behöver sköta om att deklarera uppgifterna för beskattningen, säger Hyyrynen.

Hyresinkomstsgränssnittet tas i bruk i början av 2024.

Mer om ämnet:
Utför ditt företag arbete som berättigar till hushållsavdrag? Du kan nu anmäla avdragsuppgifterna till Skatteförvaltningen på din kunds vägnar - vero.fi

Sidan har senast uppdaterats 24.8.2023