Finländarna har 3,7 miljarder euro i skatteskuld – coronan lärde privatpersonerna att ansöka om betalningsarrangemang

Skatteförvaltningens meddelande, 23.1.2023

I slutet av 2022 var det totala beloppet av obetalade skatter till Skatteförvaltningen 3,7 miljarder euro. Beloppet av skatteskulden har förblivit nästan oförändrad sedan 2021.

Efter coronaåren har beloppet av den totala skatteskulden återgått till nästan samma nivå som före pandemin – det totala beloppet av skatteskulden var 3,1 miljarder vid ingången av 2020. Skatteskuldsbeloppet var som högst i november 2020 då skatteskulden uppgick till totalt 4,8 miljarder euro.

Diagram över utvecklingen av den totala skatteskulden från och med januari 2020. Det viktigaste innehållet i diagrammet berättas i texten.
Den största tillväxten i punktskatterna

I slutet av 2022 ingick det mest mervärdesskatt i skatteskulden, cirka 1,7 miljarder euro. Den största tillväxten förekom i punktskatteskulden som totalt var 113 miljoner. Beloppet av den skatteskuld som utgörs av punktskatter har mer än fördubblats under ett år. Obetalade skatter som påförts i samband med skatterevisioner i anslutning till tobaksskatt och näthandel med alkohol förklarar tillväxten delvis.

Cirka 1,3 miljarder av skatteskulden var inkomstskatt för privatpersoner. Den har bevarats på samma nivå som den var på i slutet av året 2021.

Inkomstskatteskulden för samfund var 444 miljoner i slutet av i fjol. Även om skatteskulden i sin helhet nästan har återgått till nivån före coronan var inkomstskatteskulden för samfund cirka 30 procent större än innan pandemin i början av 2020.

Antalet betalningsarrangemang som privatpersoner gjort har ökat med 38 procent från 2019

I fjol ansöktes det om många betalningsarrangemang jämfört med tiden före coronan. Antalet betalningsarrangemang som företag gjort har nästan återgått till nivån före coronan, medan antalet betalningsarrangemang för privatpersoner i fjol fortfarande var på samma höga nivå som under coronaåren. År 2019 gjordes betalningsarrangemang för 39 000 kunder, år 2022 var antalet redan nästan 54 000.

– Antalet betalningsarrangemang som privatpersoner ansökt om har stigit med 38 procent från 2019, säger riskansvarig Tuomas Hurskainen från Skatteförvaltningen.

– Det berättar å ena sidan om att privatpersoner har haft svårigheter med att sköta sina skatteförpliktelser. Å andra sidan är det positivt att kunderna förstår att det är möjligt att få tidsfrist med betalningen. Det ser ut att kunderna i och med coronan har upptäckt betalningsarrangemanget som ett sätt att sköta sina förpliktelser med låg tröskel.

Diagram över ansökningar om betalningsarrangemang i MinSkatt från och med januari 2020. Det viktigaste innehållet i diagrammet berättas i texten.
  
Läs mer:

Päivittyvä tilastokatsaus veroveloista ja maksuvaikeuksista (på finska)

Sidan har senast uppdaterats 23.1.2023