Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Päivittyvä tilastokatsaus veroveloista ja maksuvaikeuksista

Verohallinto julkaisee verovelkoihin ja verojen maksuvaikeuksiin liittyviä tilastoja toimitusten ja sidosryhmien käyttöön.

Kokonaisverovelan määrän kehitys

Graafi 1: Kokonaisverovelan määrän kehitys tammikuusta 2020 alkaen

Taulukko 1: Verovelan määrä verolajeittain tiettyinä kuukausina 2021–2023 (luvut milj. €)

Taulukossa esitetty eri verolajien verovelan määrän kehitys tiettyinä kuukausina vuosina 2021-2023.
Verolaji Tammi 2021 Joulu 2021 Joulu 2022 Joulu 2023 Muutos 2021-23
Arvonlisävero 1 983 1 765 1 749 1 682 -301
Henkilöasiakkaiden tulovero
(sis. ennakonpidätykset)
1 241 1 267 1 209 1 236 -5
Yhteisöjen tulovero 431 437 418 450 +19
Kiinteistövero 49 55 55 57 +8
Työnantajan sairausvakuutusmaksu 36 36 32 31 -5
Valmistevero *) puuttuu 39 64 153 +153
Perintövero **) sis. Muut verot sis. Muut verot sis. Muut verot 72 +72
Autovero **) sis. Muut verot sis. Muut verot sis. Muut verot 17 +17
Muut verot **) 68 74 91 65 -3
YHTEENSÄ 3 808 3 673 3 618 3 763 ≈ -45

*) Valmisteveron verovelan määrä ei teknisistä syistä ollut saatavilla tammikuussa 2021.

**) Lokakuusta 2023 alkaen Muut verot -luokasta on irrotettu omaksi verolajikseen perintövero ja autovero.

Tammikuun 2021 ja joulukuun 2023 välillä verovelan kokonaismäärä on vähentynyt noin 45 miljoonaa euroa.

Maksujärjestelyt

Graafi 2: Maksujärjestelyiden hakeminen OmaVerossa vuosina 2020–2023

Verovelkarekisteri

Graafi 3: Verovelkarekisterissä julkaistujen asiakkaiden määrä 2019–2024

Konkurssit

Graafi 4: Verohallinnon tekemät konkurssiuhkaiset maksukehotukset vuosina 2019–2023

Graafi 5: Verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä vuosina 2019–2023

Sivu on viimeksi päivitetty 26.1.2024