Päivittyvä tilastokatsaus veroveloista ja maksuvaikeuksista

Verohallinto julkaisee verovelkoihin ja verojen maksuvaikeuksiin liittyviä tilastoja toimitusten ja sidosryhmien käyttöön.

Kokonaisverovelan määrän kehitys

Graafi 1: Kokonaisverovelan määrän kehitys tammikuusta 2020 alkaen

Taulukko 1: Verovelan määrä verolajeittain (luvut milj. €) 2021–2023

Taulukossa esitetty eri verolajien verovelan määrän kehitys vuosina 2021-2023.
Verolaji Tammikuu 2021 Helmikuu 2022 Tammikuu 2023 Muutos 2021-23
Arvonlisävero 1 983 1 578 1 453 -530
Henkilöasiakkaiden tulovero
(sis. ennakonpidätykset)
1 241 1 147 1 113 -128
Yhteisöjen tulovero 431 382 409 -22
Kiinteistövero 49 44 45 -4
Työnantajan sairausvakuutusmaksu 36 32 27 -9
Valmistevero puuttuu *) 36 109 +109
Muut verot 68 71 101 +33
YHTEENSÄ 3 808 3 290 3 257 ≈ -551

*) Valmisteveron verovelan määrä ei teknisistä syistä ollut saatavilla tammikuussa 2021.

Tammikuun 2021 ja tammikuun 2023 välillä verovelan kokonaismäärä on vähentynyt noin 551 miljoonaa euroa.

Maksujärjestelyt

Graafi 2: Maksujärjestelyiden hakeminen OmaVerossa vuosina 2020–2022

Graafi 3: Maksujärjestelyistä tehdyt huomautukset ja maksujärjestelyjen raukeamiset 2020–2022

Verovelkarekisteri

Graafi 4: Verovelkarekisterissä julkaistujen asiakkaiden määrä 2019–2022

Konkurssit

Graafi 5: Verohallinnon tekemät konkurssiuhkaiset maksukehotukset vuosina 2019–2022

Graafi 6: Verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä vuosina 2019–2022

Sivu on viimeksi päivitetty 23.1.2023