Statistik 2021: Skatteförvaltningen har påfört bilskatter för 493 miljoner euro

Skatteförvaltningens meddelande, 6.5.2022

Bilskatt påfördes på 134 000 fordon år 2021. Merparten av bilskatten påfördes på nya personbilar. Skatteförvaltningen publicerar nu för första gången statistik över bilskatten som öppna data. Statistiken är tillgänglig i statistikdatabasen på skatt.fi.

Bilskatten betalas som en engångsbetalning på ett fordon som inte tidigare har registrerats eller tagits i bruk i Finland. Fordonskatt betalas däremot årligen för fordon som används i trafiken. Traficom ansvarar för att fordonsskatt tas ut och dess belopp syns inte i den statistik som Skatteförvaltningen nu publicerar.

– Bilskatten är en konjukturkänslig skatt. Beloppet som den genererar beror framför allt på de genomsnittliga koldioxidutsläppen för nya bilar samt på antalet fordon som beskattas. I fjol minskade beloppet av påförd bilskatt också på grund av rusningen vid behandlingen av bilskattedeklarationer, berättar överinspektör Jenna Lempiäinen som ansvarar för bilskattestatistiken.

Rusningarna vid behandlingen minskade de påförda bilskatterna med cirka 100 miljoner euro, vilket kommer att synas i statistiken för 2022. En annan orsak till att bilskatternas belopp tillfälligt minskade år 2021 är att Skatteförvaltningen inte fattade ett enda bilskattebeslut i januari 2021 på grund av en då pågående uppdatering av datasystemen.

Mest skatt uppbars på bensinbilar och bensinhybridbilar som laddas under körning: 214 miljoner euro bilskatt

Fordon på vilka det uppburits bilskatt enligt fordonskategori och driftkraft år 2021

Nya personbilar som det uppburits mest skatt på, antal

  1. Bensindrivna bilar och bensinhybridbilar som laddas under körning, totalt 54 000 bilar (58 procents andel av alla nya personbilar på vilka det uppburits bilskatt)
  2. Laddhybridbilar, totalt 19 000 bilar (20 procents andel av alla nya personbilar på vilka det uppburits bilskatt)
  3. Dieseldrivna bilar och dieselhybridbilar som laddas under körning, totalt 10 000 bilar (11 procents andel av alla nya personbilar på vilka det uppburits bilskatt)

Renodlade elbilar nådde en 9,5 procents andel av alla nya personbilar på vilka det uppburits bilskatt.

Nya personbilar som det uppburits mest skatt på, bilskattens belopp

  1. Bensindrivna bilar och bensinhybridbilar som laddas under körning, totalt uppbars 214 miljoner euro bilskatt.
  2. Dieseldrivna bilar och dieselhybridbilar som laddas under körning, totalt uppbars 70 miljoner euro bilskatt.
  3. Laddhybridbilar, totalt uppbars 38 miljoner euro bilskatt.

Av begagnade personbilar uppbars det däremot mest bilskatt (41 %) på dieseldrivna bilar, när även dieselhybrider som laddas under körning räknas med.

– Bland begagnade bilar var alltså de dieseldrivna bilarnas andel klart större än för nya personbilar, säger Lempiäinen.

På begagnade dieseldrivna personbilar påfördes det totalt 46 miljoner euro i bilskatt år 2021 (53 % av bilskatten på begagnade personbilar).

Största bilskatten i medeltal för nya dieselpersonbilar

Ju större koldioxidutsläpp ett fordon har, desto större bilskatt påförs det nya fordonet.

– Om antalet nya bilar med mindre utsläpp ökar i framtiden minskar det eurobelopp som inflyter från bilskatten, berättar Lempiäinen.

Mest bilskatt påfördes i fjol på nya dieselbilar eller dieselhybridbilar som laddas under körning – bilskatten var i medeltal 7 058 euro för dem. Elbilar har den lägsta bilskatten av alla personbilar.

Bilskatt beräknas på fordonets beskattningsvärde, som baserar sig på fordonets försäljningspris på den finska marknaden. Skattesatsen beror för person- och paketbilar på det CO2-utsläppsvärde som biltillverkaren har angett och för motorcyklar på slagvolymen.

Genomsnittlig bilskatt på personbilar år 2021

Tilläggsuppgifter:
Bilskattestatistik som öppna data
Statistikartikel
Bilskatt