Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

För programutvecklarna – 3/2024

Nyhet, 4.6.2024

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut den 4 juni 2024

Under versionsuppdateringen den 4 juni 2024 cirka klockan 7-9, är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Centrala ändringar:

 • CESOP:
  • Ändringar i kontroller:
   • Beteckningen DocRefId har lagts till en del av felmeddelandena för att underlätta upptäckten av stället som är fel.
   • Ett fel vid behandlingen at uppgiften AccountIdentifier har korrigerats: Om uppgiften Representative har getts ges elementet AccountIdentifier som tomt (har förts in i produktionsversionen 29.4.)
   • Kontrollen "#Representative får inte vara samma som PSPId (30010)" har tagits bort (har förts in i produktionsversionen 29.4.)
  • Dessutom bör man observera ett Timestamp-uppgiften inte får vara i framtiden:
   • Tidstämpeln kan ges under vilken tidzon som helst, så länge som den tidszon som använts har angetts.
    • Finsk vintertid i formen: 2024-01-17T09:30:45.123+02:00
    • Finsk sommartid i formen: 2024-01-17T09:30:45.123+03:00
    • UTC 0-tid: 2024-01-17T09:30:45.123Z
  • CESOP-systemet jämför uppgiften TimeStamp med Greenwich-tiden (UTC 0) och valideringen Fully rejected ges från CESOP-systemet om systemet tolkar att tidsstämpeln är i framtiden jämfört med det.
 • Ändringar i DPI (DAC7)-kontroller:
  • docRefId som ges med värdet OECD0 DocTypeIndic får inte hittas som korrigerad tidigare.
  • GVS-strukturen får inte ges.
  • Attributet issuedBy måste ges i elementet OrganisationPartyType IN när beteckningen IN ges.
  • Om elementet AssumedReporting har värdet true kontrollerar Ilmoitin att strukturen AssumingPlatformOperator har getts.
  • Beteckningen DocRefId har lagts till en del av felmeddelandena för att underlätta upptäckten av stället som är fel.

Aktuellt om Vero API

Nya gränssnitt för punktbeskattningen

Skatteförvaltningen bygger nya gränssnitt för deklarationen av punktskatt på dryckesförpackningar och läskedrycker. Dessa gränssnitt öppnades den 24 maj 2024.
Skatteförvaltningen bygger också nya gränssnitt för att deklarera punktskatt på alkohol och elström. Den avsedda tidsplanen för punktskatten på alkohol infaller på hösten (30.8) och på elström mot slutet av året.

Gränssnitten är avsedda för aktörer som deklarerar dessa punktskatter, till exempel för tillverkare av läskedrycker och bryggerier eller elbolag och elnätsinnehavare. Också bokföringsbyråer som redan använder Vero API-gränssnitt exempelvis för att deklarera moms kan ha användning av gränssnitten.

Via gränssnitten kan aktörer skicka nödvändiga uppgifter direkt från sitt program och behöver inte längre ange samma uppgifter via MinSkatt. Med hjälp av automationen blir det lättare och snabbare att sköta skatteärenden.

Nya gränssnitt publiceras först i Vero API-sandlådan där det går att bekanta sig med dem redan i utvecklingsskedet.

Läs mera: Vero API

Tidsscheman

Kontaktuppgifter och frågor

 • ohjelmistotalot(at)vero.fi

Till programvaruleverantörernas e-post kan man i fortsättningen även skicka programvaruleverantörerna frågor som gäller inkomstregistret. Frågorna skickas vidare till Inkomstregisterenheten, men det är bra att komma ihåg att

 • e-posten är avsedd endast för programvaruleverantörerna
 • e-posten är avsedd för rådgivning till stöd för utvecklingen
 • e-posten inte är avsedd för hantering av fel i produktionen
 • tekniska störningar eller observationer ska fortfarande rapporteras på observationsblanketten för inkomstregistret
Sidan har senast uppdaterats 4.6.2024