Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Serviceavbrott och störningar i Skatteförvaltningens tjänster

Du kan kontrollera om det finns planerade serviceavbrott eller andra undantagssituationer i Skatteförvaltningens e-tjänster och kundtjänst.

Vi uppdaterar uppgifterna om kommande serviceavbrott så tidigt som möjligt. Vi beklagar besvären som avbrotten medför.

E-tjänster

MinSkatt

Inga planerade serviceavbrott.

Ilmoitin.fi

Inga planerade serviceavbrott.

Lomake.fi

Inga planerade serviceavbrott.

Palkka.fi

  • Onsdag den 4 oktober 2023 kl. 9–11:Tjänsten är inte tillgänglig på grund av servicearbete.
  • Onsdag den 20 december 2023 kl. 8–13:Tjänsten är inte tillgänglig på grund av servicearbete.

Skatteförvaltningens e-tjänster

Inga planerade serviceavbrott.

Vero API-gränssnitt

  • Produktionsmiljö
    • Inga planerade serviceavbrott.
  • Testmiljö
    • Inga planerade serviceavbrott.

Vero.fi

Inga planerade serviceavbrott.

Chatt

Inga planerade serviceavbrott.

Tjänsterna för skattetagare

Inga planerade serviceavbrott.

Telefonservice, skattebyråer och postutdelning

Telefonservice

Inga kända störningar.

Skattebyråerna och kundbetjäningskontor

Inga kända störningar.

Utdelning av brevpost

Inga kända störningar.

Sidan har senast uppdaterats 2.10.2023