Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Serviceavbrott och störningar i Skatteförvaltningens tjänster

Du kan kontrollera om det finns planerade serviceavbrott eller andra undantagssituationer i Skatteförvaltningens e-tjänster och kundtjänst.

Vi uppdaterar uppgifterna om kommande serviceavbrott så tidigt som möjligt. Vi beklagar besvären som avbrotten medför.

E-tjänster

MinSkatt

Söndag 21.4. kl. 10.00 – 15.00: Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten på grund av serviceåtgärder.

Ilmoitin.fi

Inga planerade serviceavbrott.

Palkka.fi

Onsdagen den 22 Maj 2024 kl. 8–12: Tjänsten är inte tillgänglig på grund av servicearbete.

Vero API-gränssnitt

  • Produktionsmiljö
    • Inga planerade serviceavbrott.
  • Testmiljö
    • Inga planerade serviceavbrott.

Vero.fi

Inga planerade serviceavbrott.

Chatt

Inga planerade serviceavbrott.

Tjänsterna för skattetagare

Inga planerade serviceavbrott.

Telefonservice, skattebyråer och postutdelning

Telefonservice

Inga kända störningar.

Skattebyråerna och kundbetjäningskontor

Inga kända störningar.

Utdelning av brevpost

Inga kända störningar.

Sidan har senast uppdaterats 18.4.2024