Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Serviceavbrott och störningar i Skatteförvaltningens tjänster

Du kan kontrollera om det finns planerade serviceavbrott eller andra undantagssituationer i Skatteförvaltningens e-tjänster och kundtjänst.

Vi uppdaterar uppgifterna om kommande serviceavbrott så tidigt som möjligt. Vi beklagar besvären som avbrotten medför.

E-tjänster

MinSkatt

  • Söndagen den 26.3 kl. 10.00–15.00: Det kan förekomma störningar i tjänsten på grund av ett serviceavbrott.
  • Onsdagen den 29 mars 2023 kl. 0.00–5.00: Det kan förekomma störningar i betalningen av skatter via MinSkatt: Betaltjänsten kan tillfälligt vara ur bruk eller fungera långsamt.

Ilmoitin.fi

Inga planerade serviceavbrott.

Lomake.fi

Inga planerade serviceavbrott.

Palkka.fi

  • Tisdag den 21 mars 2023 kl. 9–12: Tjänsten är inte tillgänglig på grund av servicearbete.

Skatteförvaltningens e-tjänster

Inga planerade serviceavbrott.

Vero API-gränssnitt

  • Produktionsmiljö
    • Inga planerade serviceavbrott.

  • Testmiljö
    • Inga planerade serviceavbrott.

Skatt.fi

Inga planerade serviceavbrott.

Chatt

Inga planerade serviceavbrott.

Tjänsterna för skattetagare

Inga planerade serviceavbrott.

Telefonservice, skattebyråer och postutdelning

Telefonservice

Inga kända störningar.

Skattebyråerna och kundbetjäningskontor

Inga kända störningar.

Utdelning av brevpost

Inga kända störningar.

Sidan har senast uppdaterats 20.3.2023