Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Serviceavbrott och störningar i Skatteförvaltningens tjänster

Du kan kontrollera om det finns planerade serviceavbrott eller andra undantagssituationer i Skatteförvaltningens e-tjänster och kundtjänst.

Vi uppdaterar uppgifterna om kommande serviceavbrott så tidigt som möjligt. Vi beklagar besvären som avbrotten medför.

E-tjänster

MinSkatt

Lördagen den 3 december kl. 8.00–20.00: Vid inlämnandet av förhandsanmälan kan det förekomma störningar på grund av serviceåtgärder.

Måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00: Det kan förekomma störningar i tjänsten på grund av ett serviceavbrott.

Ilmoitin.fi

Måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00: Det kan förekomma störningar i tjänsten på grund av ett serviceavbrott.

Lomake.fi

Inga planerade serviceavbrott.

Palkka.fi

Inga planerade serviceavbrott.

Skatteförvaltningens e-tjänster

Inga planerade serviceavbrott.

Vero API-gränssnitt

  • Produktionsmiljö
    • Måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00: Det kan förekomma störningar i tjänsten på grund av ett serviceavbrott.
  • Testmiljö
    • Inga planerade serviceavbrott.

Skatt.fi

Inga planerade serviceavbrott.

Chatt

Måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00: Tjänsten är inte tillgänglig på grund av servicearbete.

Tjänsterna för skattetagare

Inga planerade serviceavbrott.

Telefonservice, skattebyråer och postutdelning

Telefonservice

Inga kända störningar.

Skattebyråerna och kundbetjäningskontor

Inga kända störningar.

Utdelning av brevpost

Inga kända störningar.

Sidan har senast uppdaterats 1.12.2022