Anmäl ett tekniskt fel eller en störning i inkomstregistret

Anmäl observationer

Med denna blankett kan du anmäla en teknisk observation eller störning till Inkomstregisterenheten.

Inkomstregistrets kundservice ger råd i frågor som hänför sig till användningen av inkomstregistret. Om du vill ge respons om inkomstregistret, ska du vänligen fylla i responsblanketten.

Blanketten är avsedd för informationsproducenter dvs. prestationsbetalare, som anmäler uppgifter till inkomstregistret. Observationer som anmälts med blanketten tas till behandling varje vardag kl. 8.00–16.15. Observationerna behandlas i genomsnitt inom 3-5 arbetsdagar.

Om du vill kan du även ange ditt företags FO-nummer. Ange FO-numret för det företag, vars ärenden observationen gäller. Denna uppgift är inte obligatorisk, men den försnabbar och förenklar utredningen av observationen.

Föremål för kontakt

Välj ett delområde, som ärendet i första hand gäller: