Observationsblankett

Anmäl ett tekniskt fel eller en störning i inkomstregistret

Med denna blankett kan du anmäla en teknisk observation eller störning i inkomstregisteret.

Inkomstregistrets kundservice ger råd i frågor som hänför sig till användningen av inkomstregistret. Om du vill ge respons om inkomstregistret, ska du vänligen fylla i responsblanketten.

Blanketten är avsedd för betalare dvs. informationsproducenter, som anmäler uppgifter till inkomstregistret. Observationer som anmälts med blanketten tas till behandling varje vardag kl. 8–16. Observationerna behandlas i genomsnitt inom 3–5 arbetsdagar.

Fält med asterisk (*) är obligatoriska.

Om du vill kan du även ange ditt företags FO-nummer. Ange FO-numret för det företag, vars ärenden observationen gäller. Denna uppgift är inte obligatorisk, men den försnabbar och förenklar utredningen av observationen.

Föremål för kontakt

Välj ett delområde, som ärendet i första hand gäller:

Din åsikt är viktig för oss

När vi har behandlat ditt ärende får du ett svar per e-post. I samband med att du får svaret kan du ge respons på tjänsten. Responsen samlas in via sidan HappySignals.

Sidan har senast uppdaterats 10.8.2023