Anmäl observationer i inkomstregistret

Anvisningar för ifyllande av blanketten


Med denna blankett kan du anmäla till Inkomstregisterenheten om observationer och störningar. Du kan också skicka en teknisk fråga eller ta kontakt med Inkomstregisterenheten angående andra tekniska ärenden (till exempel i frågor som berör ansökan om certifikat). Blanketten är avsedd för informationsproducenter dvs. prestationsbetalare, som anmäler uppgifterna till inkomstregistret. Observationer som getts med blanketten behandlas varje vardag kl. 8.00–16.15.

Typ av kontakt
Uppskattning av hur brådskande ärendet är

Vad gäller din observation: