Anmäl tekniska observationer i inkomstregistret

Med denna blankett kan du anmäla till Inkomstregisterenheten om observationer och störningar. Du kan också skicka en teknisk fråga eller ta kontakt med Inkomstregisterenheten angående andra tekniska ärenden (till exempel i frågor som berör ansökan om certifikat). Blanketten är avsedd för informationsproducenter dvs. prestationsbetalare, som anmäler uppgifterna till inkomstregistret. Observationer som getts med blanketten behandlas varje vardag kl. 8.00–16.15. Observationerna behandlas i genomsnitt inom 2-3 arbetsdagar.

Om du vill kan du även ge din personbeteckning eller ditt företags FO-nummer. Dessa uppgifter är inte obligatoriska, men de försnabbar och förenklar utredningen av observationen. Uppgifterna på blanketten överförs till Inkomstregisterenheten med skyddad förbindelse.

Genom att ge din personbeteckning, går du med på att din personbeteckning utnyttjas vid behandlingen av observationsblanketten.

Typ av kontakt
Uppskattning av hur brådskande ärendet är

Välj ett delområde, som ärendet i första hand gäller:

Makulering av materialbeställning

Uppgifter i huvudbeställningen

Uppgifter om underbeställning