Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

För programutvecklarna – 1/2024

Nyhet, 8.2.2024

En ny version av tjänsten ilmoitin.fi har publicerats ut den 6 februari 2024

De viktigaste ändringarna:

 • Du kan granska och lämna in inkomstskattedeklarationer för samfund (4, 6, 6B, 6C, 6U) för räkenskapsperioderna 2024.
  • Utöver årsändringarna finns det också andra ändringar i beskrivningarna: 4, 6, 6B, 6C, 6U, 8A, 67Y, 74, 81, VSYENN
  • Bilagetypen "Tilinpäätös" har ändrats till "Vahvistettu tilinpäätös"
  • Ny bilagetyp "Voitonjakotiedot kaupparekisteriin"
  • Postbeskrivningarna finns Postbeskrivningar av inkomstskattedeklarationer.
 • Ändringar i bakgrundsbehandlingen:
  • Fasen Lämna till bakgrundsbehandling i Ilmoitin har ändrats så att om man skickar flera filer och bland dessa finns en fil som är över 5 Mb (största tillåtna filstorlek är 1 Mb), erbjuds det möjlighet att lämna materialet till bakgrundsbehandlingen.
  • Av datasäkerhetsskäl har felmeddelanden lämnats bort från e-postmeddelanden som skickas efter kontrollen. Felen visas:
   • i Ilmoitin på sidan "Arkiv / Stora material" som behandlas i bakgrunden via länken Felaktig när du skickat filer som inloggad användare.
   • om du skickar filer med funktionen Kontroll av materialet utan att logga in, ska den felaktiga filen kontrolleras på nytt i Ilmoitin med funktionen "Kontroll av materialet / Jag vill att materialet ska granskas genast" utan att den lämnas till bakgrundsbehandlingen
 • Postbeskrivningarna för årsanmälningarna 2024 publiceras 5.2.2024, men formaten som motsvarar dem är tillgängliga i den version av tjänsten Ilmoitin.fi som publiceras 26.3.2024. Postbeskrivningarna finns Postbeskrivningar av årsanmälningar.

Aktuellt om Vero API

En ändring i behandlingen av Suomi.fi-fullmakter i gränssnitten Vero API

För tillfället kontrollerar gränssnitten Suomi.fi-ärendehanteringsfullmakten i samband med varje gränssnittsanrop i de gränssnitt som kräver en Suomi.fi-fullmakt.

I fortsättningen sker kontrollen av fullmakten med en Suomi.fi-fullmaktstoken vars användning blir obligatorisk den 1 maj 2024.

Suomi.fi-fullmakterna ska hämtas med GetToken-gränssnittet innan de gränssnitt anropas som kräver en Suomi.fi-fullmakt.

 • Fullmaktstoken är en undertecknad teknisk datastruktur som innehåller de Suomi.fi-fullmakter som beviljats gränssnittsanvändaren. Fullmaktstoken ger rätt att uträtta ärenden för en annan organisations räkning i 60 minuter från och med den tidpunkt då token skapats.

Att fullmaktstoken blir obligatorisk gäller inte de gränssnitt där ingen Suomi.fi-fullmakt förutsätts för tillfället.

Läs mer på sidan Vero API att sköta ärenden för någon annans räkning och bekanta dig med gränssnittsdokumentationen på API-portalen.

Användningen av Lomake.fi slutar i februari 2024

Resten av de årsanmälningar och överlåtelseskattedeklarationer för fastighetsförmedlare och värdepappershandlare som funnits i Lomake.fi, tjänsten med webblanketter, har överförts till MinSkatt i slutet av 2023.

Användningen av Lomake.fi slutar vid utgången av februari 2024. Om du behöver ta tillvara uppgifter från Lomake.fi ska du göra det före utgången av februari 2024.

Ändringen påverkar inte anmälningskanalerna Ilmoitin.fi, Vero API-gränssnitten eller MinSkatt.

Den ersättande tjänsten finns i MinSkatt

Tidsscheman

Kontaktuppgifter och frågor

 • ohjelmistotalot(at)vero.fi

Till programvaruleverantörernas e-post kan man i fortsättningen även skicka programvaruleverantörerna frågor som gäller inkomstregistret. Frågorna skickas vidare till Inkomstregisterenheten, men det är bra att komma ihåg att

 • e-posten är avsedd endast för programvaruleverantörerna
 • e-posten är avsedd för rådgivning till stöd för utvecklingen
 • e-posten inte är avsedd för hantering av fel i produktionen
 • tekniska störningar eller observationer ska fortfarande rapporteras på observationsblanketten för inkomstregistret
Sidan har senast uppdaterats 8.2.2024