Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Sänkta bolagsvederlag för nybyggda bostäder medför inga inkomst- eller gåvoskattepåföljder för köparen

Nyhet, 30.8.2023

Under den senaste tiden har Skatteförvaltningen fått frågor om hur köpare av nybyggda bostäder beskattas för sänkta bolagsvederlaget. När efterfrågan falnat har många byggfirmor erbjudit köparna av nybyggda bostäder rabatter som förverkligats på olika sätt och med olika villkor.

Ur beskattningens synvinkel handlar sänkta vederlag och vederlagsförmåner i regel om en nedsättning av köpesumman. I inkomstbeskattningen kan dessa rabatter och förmåner alltså anses vara sådana nedsättningar av köpesumman som inte medför skattepåföljder för köparen. För köparen sänker nedsättningen av köpesumman endast anskaffningsutgiften för de köpta aktierna.

Nedsättningen av vederlaget påverkar överlåtelsebeskattningen endast om det antecknats i köpebrevet att den är en post som minskar köpesumman. Överlåtelseskatten räknas med andra ord ut enligt köpesumman i köpebrevet.

De av byggfirmorna erbjudna sänkta vederlagen och vederlagsförmånerna anses inte vara gåvor som omfattas av gåvoskatt eftersom de inte ges i donationssyfte utan i syfte att främja försäljningen.

Sidan har senast uppdaterats 30.8.2023