Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Uudisasunnon yhtiövastikkeen alennuksista ei synny ostajalle tulo- tai lahjaveroseuraamuksia

Uutinen, 29.8.2023

Verohallinnolta on viime aikoina kysytty, miten uudisasuntojen ostajien saamia yhtiövastikkeiden alennuksia verotetaan. Moni rakennusliike on kysynnän hiipuessa tarjonnut uudisasuntojen ostajille alennuksia, joita on toteutettu eri tavoin ja erilaisin ehdoin.

Verotuksen näkökulmasta vastikealennuksissa ja -eduissa on kyse lähtökohtaisesti kauppahinnan alentamisesta. Tuloverotuksessa näitä alennuksia ja etuja voidaan siis pitää kauppahinnan alennuksena, joista ei aiheudu ostajalle veroseuraamuksia. Ostajan saama kauppahinnan alennus alentaa ainoastaan hänen ostamiensa osakkeiden hankintamenoa.

Varainsiirtoverotukseen vastikealennus vaikuttaa vain silloin, jos se on merkitty kauppakirjaan kauppahintaa pienentäväksi eräksi. Toisin sanoen varainsiirtovero lasketaan sopimukseen merkityn kauppahinnan mukaan.

Rakennusliikkeiden tarjoamia vastikealennuksia ja -etuja ei pidetä lahjaveron alaisina lahjoina, koska alennuksia ja etuja ei anneta lahjoitustarkoituksessa vaan myynninedistämisen vuoksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.8.2023