Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Arbetsgivare: korrigera felen i inkomstregisteranmälningarna så snart som möjligt

Nyhet, 15.2.2023

Om du behöver korrigera inkomstregisteranmälningar för 2022, ska du korrigera uppgifterna så snart som möjligt. Korrigeringar som har gjorts senast den 15 mars hinner med i de förhandsifyllda skattedeklarationerna för löntagare.

Du kan från inkomstregistret beställa betalarens rapporter för att avstämma och kontrollera löneuppgifter: Sammandrag över betalarens löneuppgifter (630) och Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag (618). Om du korrigerar inkomstuppgifter lönar det sig att samtidigt även korrigera alla uppgifter om exempelvis yrkesklass och försäkringar.

Korrigering av anmälningar

Korrigera i första hand genom att lämna en ersättande anmälan till inkomstregistret. I den ersättande anmälan ska du utöver nya och ändrade uppgifter även ange de uppgifter som var korrekta i den ursprungliga anmälan.

Det finns dock situationer där korrigeringen måste göras genom att makulera den felaktiga anmälan och lämna en ny ersättande anmälan. Om du makulerar felaktiga anmälningar som lämnats till inkomstregistret ska du beakta följande:

  • Makulera anmälan och lämna därefter en ny anmälan under samma dag för att uppgifterna i den nya anmälan ska ersätta uppgifterna i den makulerade anmälan.
    • Anmälningar som lämnats kl. 16.00–18.00 kan fördelas mellan olika dagar. På grund av detta är det säkrast att både makulera och lämna nya anmälningar antingen före klockan 16 eller först efter klockan 18.
  • Gör alla makuleringar av anmälningar för 2022 och lämna nya anmälningar senast den 15 mars 2023 för att uppgifterna på löntagarnas skattedeklarationer ska bli rätt.

Lämna den nya anmälan inom samma arbetsdag så att betalningen som hänför sig till den makulerade anmälan inte hinner returneras och dröjsmålspåföljder skapas för den nya betalningen. Läs anvisningarna om hur du i MinSkatt kan kontrollera tidpunkten för returneringen av betalningar.

Det kan även uppstå konsekvenser för inkomsttagaren om det efter makuleringen uppkommer dröjsmål med att lämna den nya anmälan. Borttagna inkomstuppgifter kan förbli obeaktade exempelvis på skattekortet eller i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Ytterligare information:

Sidan har senast uppdaterats 15.2.2023