Ornamo belönade Skatteförvaltningen för kundinriktad utveckling med priset Utnyttjare av design

Nyhet, 7.9.2022

Designsamfundet Ornamo har beviljat Skatteförvaltningen ett betydande erkännande för att utnyttja design i sådan kundinriktad utveckling som främjar förtroendet för samhället hos medborgarna, företagen och föreningarna.

Hederspriserna Ornamo Award har delats ut för en ansvarfull gärning, till en ledare inom design och till en aktör som utnyttjar design. Dessutom beviljades priset två meriterade lärdomsprov. Skatteförvaltningens generaldirektör Markku Heikura tar emot priset Utnyttjande av design som Timo Sarpaneva formgett. Priset delas ut på diskussionsevenemanget Muutoksen muotoilijat under Helsinki Design Week den 8 september klockan 13–15.

Enligt juryn beviljas Skatteförvaltningen priset för att den tillämpar kundinriktade tjänster och design på ett skapande och djupgående sätt inom sin organisation. Skatteförvaltningen har utnyttjat digitaliseringens möjligheter i planeringen av kundinriktade och smidiga tjänster. Juryn konstaterar att en aktör som utför sina ålägganden som myndighet, på ett lyckat sätt har förvandlats till en genuin serviceorganisation som smidiggör betalningen av skatter.

En positiv kundupplevelse uppmuntrar kunderna att handla rätt i skatteärenden

I motiveringen till priset framhävdes Skatteförvaltningens övergripande tjänster inklusive telefonservicen, webbplatsen skatt.fi och MinSkatt. I sin motivering nämnde juryn också hur lätt det är att deklarera.

– Det här är ett fint erkännande för långsiktigt utvecklingsarbete till vår personal som är engagerad och har en god serviceattityd. Det att våra arbetstagare genuint vill smidiggöra skatteärendena för kunderna har möjliggjort användarvänliga och tillgängliga e-tjänster för våra kunder. Vi uppmuntrar alla att sköta sina skatteärenden i MinSkatt – skatteärendena är ju en viktig del av kontrollen över den egna ekonomin, säger Heikura.

– Utöver en tekniskt smidig och logisk e-tjänst har vi också satsat på ett tydligt och klart innehåll. Och om digitala tjänster känns främmande för våra kunder har vi en yrkeskunnig och tjänstvillig kundservicepersonal som alltid är beredd att hjälpa och sköta kundens skatteärende så smidigt som möjligt.

Mer information:
Tässä on muotoilun kärkijoukko – Ornamo Award palkinnonsaajat 2022 on valittu, Ornamos meddelande 25.8.2022 (på finska).