Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ett test: 50 000 personer erbjuds möjligheten att kontrollera sitt arbetspensionsutdrag i MinSkatt

Nyhet, 14.3.2022

Under våren erbjuds allt som allt 50 000 personer möjligheten att kontrollera sitt arbetspensionsutdrag via MinSkatt.

Det är fråga om Skatteförvaltningens och arbetspensionsbranschens gemensamma test.

Syftet med testet är att få så många som möjligt att gå igenom sitt elektroniska arbetspensionsutdrag.

I meddelandet som kommer till MinSkatt erbjuds personen möjlighet att kontrollera sitt arbetspensionsutdrag i pensionsförsäkrarens e-tjänst. Meddelandet innehåller dessutom en länk till pensionsbranschens gemensamma styrningstjänst.

Meddelandet testas under skattedeklarationstiden

Den första gruppen med 25 000 personer får ett meddelande mellan mitten av mars och slutet av april och den andra gruppen med 25 000 personer får meddelandet i maj.

-          Vi vill testa denna nya möjlighet att granska sina arbetspensionsuppgifter i samband med skatteärendena. Arbetspensionspremierna upplevs som betalningar av skattekaraktär och därmed är sambandet logiskt, säger Joonas Jarva, produktägare för MinSkatt på Skatteförvaltningen.

Arbetspensionsutdraget berättar om de inkomster som genererar pension

På basis av erfarenheterna bestämmer vi om försöket utvidgas i fortsättningen. MinSkatt når en stor grupp personer eftersom 3,1 miljoner personer använder tjänsten årligen.

Arbetspensionsutdraget innehåller uppgifter om alla de inkomster som har genererat pensionen. Den kommande pensionen grundar sig på utdragsuppgifterna. På den privata sidan delas utdraget ut på papper med tre års mellanrum men uppgifterna på det elektroniska utdraget är i fortsättningen mer omfattande och också bättre uppdaterade.

Sidan har senast uppdaterats 14.3.2022