Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Ändringar i beskattningen

Det sker ändringar i momsbeskattningen för små företag från och med den 1 januari 2025. Dessa ändringar baserar sig på EU:s direktiv för små företag.

Ändringar i momsbeskattningen för småföretag år 2025

Det sker flera ändringar i momsbeskattningen för små företag från och med den 1 januari 2025. Små företag kan inte längre få lättnad vid den nedre gränsen för år 2025 även om företagets omsättning är liten. Också gränsvärdet för verksamhet i liten skala kan ändras.

Skattekorten för år 2025 träder i kraft redan från och med januari

Från och med år 2025 träder skattekorten i kraft genast vid ingången av året. Också skattekortets inkomstgräns har beräknats för hela året, det vill säga för 12 månader. Tidigare trädde skattekorten i kraft först i februari. Skattekortet för 2025 kommer både till MinSkatt och per post före utgången av december.

Sidan har senast uppdaterats 15.5.2024