Varför hittar jag inte blanketter i MinSkatt?

I MinSkatt deklareras uppgifter i de punkter som namngetts enligt ämnet, antingen i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller i ansökan om skattekort.

Om du exempelvis vill deklarera

  • hyresinkomster, finns det ingen separat blankett 7H, 7K eller 7L i MinSkatt, men det finns en punkt som heter Hyresinkomster
  • överlåtelse av egendom, finns det ingen separat blankett 9 eller 9A i min skatt, men det finns punkterna Överlåtelsevinster och Försäljningsvinster av värdepapper.

När du deklarerar inkomster och avdrag i MinSkatt, exempelvis i din förhandsifyllda skattedeklaration, kan du

  • i punkten Förhandsifyllda inkomster och avdrag komplettera sådana inkomster och avdrag som det redan finns några uppgifter om i din skattedeklaration, exempelvis tidigare deklarerade hyresinkomster
  • i punkten Övriga inkomster deklarera inkomster som inte har förhandsifyllda uppgifter − välj endast Ja exempelvis i punkten Hyresinkomster eller Överlåtelsevinster
  • i punkten Övriga avdrag deklarera avdrag som inte har förhandsifyllda uppgifter - välj endast Ja exempelvis i punkten Resekostnader eller Hushållsavdrag.

Kom alltid ihåg att skicka uppgifterna i fasen Förhandsgranska och skicka.

På motsvarande sätt kan du lämna uppgifter i MinSkatt också när du ansöker om ett nytt skattekort eller gör en ansökan om förskottsskatt.

Använd som hjälp Anvisningar för MinSkatt