Sparas uppgifterna automatiskt i MinSkatt?

Uppgifterna som du angett sparas inte automatiskt i MinSkatt när du till exempel kompletterar din skattedeklaration.

Alltid när du lägger till, tar bort eller redigerar uppgifter ska du avslutningsvis trycka på knappen Spara som halvfärdig eller Skicka. Därefter sparas uppgifterna. När alla uppgifter är rätt kan du skicka skattedeklarationen