Jag har lämnat skattedeklarationen men den syns inte i MinSkatt. Varför?

Om du har lämnat skattedeklarationen via någon annan kanal än MinSkatt, såsom e-tjänsten Lomake.fi eller på papper, visas uppgifterna i MinSkatt först senare.

Om du har en påminnelse i MinSkatt om att deklarationen saknas men du har lämnat deklarationen via en annan kanal eller på papper, är påminnelsen onödig och tas bort när deklarationen tas till behandling.