Respons om tillgängligheten

Med denna blankett kan du lämna respons om tillgängligheten på Skatteförvaltningens webbplats och i våra e-tjänster.

Vi besvarar din respons så fort som möjligt men senast inom två veckor från att vi mottagit responsen.

Du kan också lämna respons anonymt. Då besvarar vi inte responsen men beaktar de tillgänglighetsproblem som du tar upp i responsen i mån av möjlighet.

Uppgifter som antecknats med asterisk (*) är obligatoriska.


Välj tjänst

Vilken webbplats eller e-tjänst vill du ge respons om beträffande tillgängligheten?
Jag vill få svar på min respons