Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens faktureringsadress

Faktureringsadressen är avsedd för samarbetsparter som fakturerar Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen tar emot enbart elektroniska fakturor.

E-faktureringsadress/EDI-kod: 003702454583  Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Ab): E204503 FO-nummer: 0245458-3  Momsnummer: FI02454583  Fakturareferens: Namnet på beställande enhet och person

Läs mer om nätfakturering på Statskontorets webbplats (valtiokonttori.fi).

Sidan har senast uppdaterats 26.5.2017