Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens faktureringsadress

Faktureringsadressen är avsedd för samarbetsparter som fakturerar Skatteförvaltningen.

Verkkolaskuosoite
Faktureringsadress Kod
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy) E204503

​​Nätfakturaadress

EDI-kod

Peppol-ID 

 

003702454583

0037:02454583

​FO-nummer 0245458-3
Momsnummer FI02454583
Fakturareferens Uppgifter som beställaren angett

Skatteförvaltningen tar endast emot nätfakturor enligt Europanormen. Försäkra dig om att det på fakturan finns alla uppgifter som beställaren gett. Fakturan ska ha korrekta uppgifter eftersom vi hanterar dem delvis automatiserat. Betalningsvillkoret är 21 dagar. Du kan bifoga pdf-bilagor till nätfakturan.

Pappersfakturor, fakturor som skickats via e-post och felaktiga eller bristfälliga fakturor returnerar vi obetalda.

Om du inte har ett system som producerar nätfakturor kan du läsa mer om alternativa nätfaktureringstjänster: Skicka en faktura till staten (Statskontoret)

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 12.2.2024