Skatteförvaltningens direktörer

Generaldirektör

Markku Heikura, 029 512 001 /växeln  
Sekreterare Tuula Åhman, 029 512 001 /växeln  
Postadress: PB 325, 00052 SKATT  
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors  
Fax: 029 512 6100

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Skatteöverombudsman Sulevi Rauhala, 029 512 001 /växeln  
Postadress: PB 90, 00052 SKATT  
Fax: 029 512 6100

Enheten för intern revision

Direktör Maarit Turunen, 029 512 001 /växeln  
Sekreterare Maria Fagerholm, 029 512 001 /växeln  
Postadress: PB 325 , 00052 SKATT  
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors  
Fax: 029 512 6100

Enheten för utredning av grå ekonomi

Direktör Janne Marttinen, 029 512 001 /växeln  
Postadress: PB 325, 00052 SKATT  
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors

Företagsbeskattningsenheten

Överdirektör Ari Mäkelä, 029 512 001 /växeln  
Sekreterare Fanny Nummi, 029 512 001 /växeln  
Postadress: PB 325, 00052 SKATT  
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors

Förvaltningsenheten

Förvaltningsdirektör Tommi Kämpe, 029 512 001 /växeln  
Sekreterare Maria Fagerholm, 029 512 001 /växeln  
Postadress: PB 325, 00052 SKATT  
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors  
Fax: 029 512 6100

Kommunikationsenheten

Kommunikationschef Kati Kalliomäki, 029 512 5126  
Postadress: PB 325, 00052 SKATT  
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors

Kundserviceenheten

Kundservicedirektör Marja Koskimäki, 029 512 001 /växeln
Postadress: PB 325 , 00052 SKATT
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors
Fax: 029 512 6100

Personbeskattningsenheten

Överdirektör Heli Lähteenmäki, 029 512 001 /växeln  
Postadress: PB 325, 00052 SKATT  
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors  
Fax: 029 512 6100

Skatteuppbördsenheten

Överdirektör Leena Wikström, 029 512 001 /växeln  
Sekreterare Maria Fagerholm, 029 512 001 /växeln  
Postadress: PB 325, 00052 SKATT  
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors  
Fax: 029 512 6100

Stabs- och rättsenheten

Strategidirektör Arto Pirinen, 029 512 001 /växeln  
Sekreterare Maria Fagerholm, 029 512 001 /växeln  
Postadress: PB 325, 00052 SKATT  
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors  
Fax: 029 512 6100

Utvecklings- och informationsförvaltningsenheten

Utvecklings- och dataförvaltningsdirektör Jarkko Levasma, 029 512 001 /växeln
Sekreterare Maria Fagerholm, 029 512 001 /växeln  
Postadress: PB 325, 00052 SKATT  
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors  
Fax: 029 512 6100