Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens direktörer

växeln: 029 512 001
fax: 029 512 6100

postadress: PB 325, 00052 SKATT


Generaldirektör för Skatteförvaltningen Markku Heikura, sekreterare Tuula Åhman

Beskattningsenheten, överdirektör Marko Myllyniemi, sekreterare Maria Fagerholm

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, skatteöverombudsman Sulevi Rauhala
Postadress: PB 90, 00052 SKATT

Enheten för intern revision, direktör Jyrki Pennanen, sekreterare Maria Fagerholm

Enheten för utredning av grå ekonomi, direktör Janne Marttinen

Förvaltningsenheten, förvaltningsdirektör Tommi Kämpe, sekreterare Maria Fagerholm

Kommunikationsenheten, kommunikationschef Kati Kalliomäki, sekreterare Maria Fagerholm

Kundrelationsenheten, överdirektör Ari Mäkelä, sekreterare Maria Fagerholm

Inkomstregisterenhet, direktör Terhi Holmström

Produkthanteringsenheten, överdirektör Saku Airosmaa, sekreterare Maria Fagerholm

Stabs- och rättsenheten, strategidirektör Arto Pirinen, sekreterare Maria Fagerholm

Säkerhets- och riskhanteringsenheten, direktör Samuli Bergström

Sidan har senast uppdaterats 1.9.2023