Observationsblankett

Anmäl ett tekniskt fel eller en teknisk störning i det positiva kreditupplysningsregistret

Med denna blankett kan du anmäla om ett tekniskt fel eller en teknisk störning i det positiva kreditupplysningsregistret.

Kundtjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret ger rådgivning i frågor som gäller användningen av registret. Fyll i responsblanketten om du vill ge respons.

Observationerna behandlas i snitt inom 3–5 arbetsdagar.

Fält med asterisk (*) är obligatoriska.

Ange inga personliga uppgifter såsom personbeteckning eller kontonummer. Om du vill kan du ge FO-numret för din organisation. Ge FO-numret för den organisation vars ärenden observationen gäller. Utredningen av observationen påskyndas och underlättas då FO-numret lämnas.

Vilken kundgrupp tillhör du?

När du lämnar dina kontaktuppgifter godkänner du att uppgifterna får användas enligt dataskyddsbeskrivning: Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret och i kundtjänsten.

Sidan har senast uppdaterats 30.1.2024