Tillgänglighet

Skatteförvaltningen ansvarar för de webbplatserna

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster.

Med tillgänglighet avses att det tekniska genomförandet och innehållet i digitala e-tjänster, webbplatser och mobilappar är tillgängligt för alla oberoende av fysiska eller kognitiva begränsningar.

Tillgänglighetsutlåtanden

Tillgängligheten för e-tjänsten för privatpersoner i det positiva kreditupplysningsregistret

I detta tillgänglighetsutlåtande beskrivs det hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster följs i e-tjänsten för privatpersoner i det positiva kreditupplysningsregistret, vilka brister det finns i tillgängligheten på webbplatsen och hur du kan ge respons till oss om tillgänglighetsproblem.

Tillgängligheten för e-tjänsten för privatpersoner i det positiva kreditupplysningsregistret

Tillgängligheten för e-tjänsten för organisationer i det positiva kreditupplysningsregistret

I detta illgänglighetsutlåtande beskrivs det hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster följs i e-tjänsten för organisationer i det positiva kreditupplysningsregistret, vilka brister det finns i tillgängligheten på webbplatsen och hur du kan ge respons till oss om tillgänglighetsproblem.

Tillgängligheten för e-tjänsten för organisationer i det positiva kreditupplysningsregistret

Tillgänglighet för webbplatsen positivakreditupplysningsregistret.fi

I detta tillgänglighetsutlåtande beskrivs det hur lagen om tillhandahållande i Enter-portalen, vilka brister det finns i tillgängligheten på webbplatsen och hur du kan ge respons till oss om tillgänglighetsproblem.

Tillgänglighet för webbplatsen positivakreditupplysningsregistret.fi 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 30.4.2024