Anvisning för e-tjänsten

Du kan sköta ärenden i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst som privatperson, för en annan privatpersons räkning eller för ett företags eller en organisations räkning.

I e-tjänsten kan du granska uppgifter om dina egna krediter. Om du vill kan du också anmäla, redigera eller ta bort ett frivilligt kreditförbud. I e-tjänsten kan du även kontrollera vilka kreditgivare som har bett om dina uppgifter från registret.

Till privatpersoner

I denna anvisning får du hjälp med att sköta ärenden som privatperson och för en annan privatpersons räkning. I anvisningen får du hjälp med att

  • logga in i e-tjänsten
  • administrera det frivilliga kreditförbudet
  • granska uppgifterna om dina krediter och de borgensförbindelser som du har ställt
  • tolka utdraget ur kreditupplysningsregistret.

Anvisningen har följande delar:

Logga in

Uppgifter om egna krediter

Frivilligt kreditförbud

Utdrag ur kreditupplysningsregistret

Ställda borgensförbindelser

Till organisationer

Du kan använda följande anvisningar om du behöver rådgivning för att sköta ärenden för ett företags eller en organisations räkning:

Anvisning för ansökan om dataanvändningstillstånd för kreditgivare

Anvisning för att anmäla sig som lämnare av uppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret

Sidan har senast uppdaterats 27.3.2024