Anmälan om inledning av testning

Uppgifter om den testande organisationen

Gränssnitt som testas

Kontaktuppgifter för testningen

Godkännande av användarvillkoren

När du lämnar dina kontaktuppgifter godkänner du att uppgifterna får användas enligt dataskyddsbeskrivning: Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret och i kundtjänsten.

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2024