Observationsblankett för intressentgrupper

På den här blanketten kan du meddela om observationer, tekniska störningar och fel vid intressentgruppstestningen. Berätta vad som hände och vad som borde ha hänt.

Om du har något annat ärende eller frågor om intressentgruppstestningen ska du ta kontakt med kontaktblanketten för intressentgruppstestningen.

Om du har andra ärenden än sådana som anknyter till intressentgruppstestningen hittar du våra övriga kontaktuppgifter på sidan Kontaktinformation.

Ange inga personuppgifter på blanketten. Vi rekommenderar att du anger FO-numret för din organisation och det konstgjorda FO-numret som används vid testningen. Om du anger FO-numret påskyndas och underlättas utredningen av observationen.

Du får en bekräftelse per e-post om sändningen av blanketten lyckades.

När du lämnar dina kontaktuppgifter godkänner du att uppgifterna får användas enligt dataskyddsbeskrivning: Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret och i kundtjänsten.

Sidan har senast uppdaterats 4.3.2024