Logga in

Hur loggar jag in?

Vad ska jag göra om jag inte kan logga in?

Sköta ärenden för en annan persons räkning


Hur loggar jag in?

Du kan logga in i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst direkt via länken nedan.

Logga in i e-tjänsten

Du kan också alltid logga in i tjänsten med knappen Logga in på registrets webbplats. Om du använder webbplatsen på en bordsdator eller en bärbar dator finns knappen Logga in i övre högra hörnet av webbplatsen. Om du använder webbplatsen med en mobil enhet hittar du knappen Logga in genom att klicka på Meny-ikonen i mobilvyn.

Inled inloggningen genom att välja Privatpersoner.

Kirjautuminen_SE.png

Bild 1: Inloggningssidan

Inloggningen sker med hjälp av identifikationstjänsten Suomi.fi. För identifieringen behöver du en stark elektronisk autentiseringsmetod, såsom bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Tunnistautuminen_fi.png

Bild 2: Identifieringssätt i identifikationstjänsten Suomi.fi

Efter Suomi.fi-identifieringen kan du välja om du vill granska dina egna uppgifter (Sköta egna ärenden) eller sköta ärenden för en annan person (Sköta ärenden för någon annans räkning). Du kan sköta ärenden för en annan persons räkning om du har fått en Suomi.fi-fullmakt eller du är vårdnadshavare för ett minderårigt barn.

Observera att tjänsten automatiskt loggar ut dig efter 60 minuter om du inte använder tjänsten.

Vad ska jag göra om jag inte kan logga in?

Kontrollera enheten och webbläsaren

Kontrollera den enhet och webbläsare som du använder om du inte kan logga in i e-tjänsten.

Du kan använda det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst med en bordsdator, en bärbar dator eller en mobil enhet. Du behöver en internetanslutning och en webbläsare. Webbläsaren ska godkänna kakor (cookies) och användningen av JavaScript.

Det lönar sig att tömma webbläsarens cacheminne om e-tjänsten inte fungerar som förväntat. Kontrollera också att du har den nyaste versionen av webbläsaren.

Sköta ärenden på pappersblanketter

Du kan sköta ärenden på pappersblanketter om du inte har tillgång till en stark elektronisk autentiseringsmetod och inte kan logga in i tjänsten via Suomi.fi-identifieringstjänsten.

Se anvisningarna för hur ärenden sköts på pappersblanketter 

Sköta ärenden för en annan persons räkning

Ge någon annan person fullmakt att sköta ärenden för din räkning

Om du vill att någon sköter ärenden för din räkning i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst kan du ge en fullmakt för detta i tjänsten Suomi.fi.

Läs anvisningarna om att ge fullmakt 

Sköta ärenden för en annan persons räkning

Du kan sköta ärenden i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst för en annan persons räkning om du är ett ombud eller är vårdnadshavare för ett minderårigt barn.

Logga först in det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst och välj efter det ”Sköta ärenden för någon annans räkning”. Därefter styrs du automatiskt till tjänsten Suomi.fi och du ser en lista över de personer för vars räkning du har rätt att sköta ärenden. Välj på listan den person för vars räkning du vill sköta ärenden. Efter det styrs du till sammandragssidan för personens krediter.

Puolesta asionti_sv.png

Bild 3: Sköta ärenden för en annan persons räkning i e-tjänsten

Sköta ärenden som ombud

Om du sköter ärenden för en annan persons räkning i e-tjänsten kan du i tjänsten göra samma saker som personen själv kunde göra. Sålunda har du rätt att med fullmakt granska uppgifter om krediter, ställda borgensförbindelser samt utdrag ur kreditupplysningsregistret som kreditgivarna beställt. Dessutom kan du anmäla, redigera och ta bort ett frivilligt kreditförbud samt ge eller ta bort samtycket till att uppgiften om kreditförbudet också förmedlas till kreditupplysningsföretag.

Om du anmäler ett kreditförbud för en annan persons räkning utifrån en fullmakt som du fått av hen ska du försäkra dig om att fullmaktsgivaren vill ge sitt samtycke till att uppgiften om ett frivilligt kreditförbud också lämnas ut till kreditupplysningsföretag. Dessutom ska du försäkra dig om att fullmaktsgivaren är medveten om de användningsändamål till vilka kreditupplysningsföretagen kan lämna uppgiften vidare.

Sköta ärenden för ett barns räkning

Vårdnadshavarna för ett minderårigt barn har rätt att logga in i tjänsten och granska uppgifterna som gäller barnet. Om barnet har tillgång till en stark elektronisk autentiseringsmetod kan hen också själv logga in i tjänsten för att granska sina egna uppgifter.

Det går inte att anmäla ett frivilligt kreditförbud för ett minderårigt barn i e-tjänsten. Se närmare punkten Kreditförbud för minderåriga.

Sköta ärenden som intressebevakare eller intressebevakningsfullmäktig

Som intressebevakare kan du sköta ärenden för din kunds räkning på pappersblanketter.

Se anvisningarna för hur ärenden sköts på pappersblanketter

Som intressebevakningsfullmäktig kan du uträtta ärenden i e-tjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret för din fullmaktsgivares räkning utan separata Suomi.fi-fullmakter. Din rätt att uträtta ärenden automatiskt.

Du kan uträtta ärenden för din fullmaktsgivares räkning i vår tjänst när:

  • du i intressebevakningsfullmakten har getts en rätt att uträtta din fullmaktsgivares ekonomiska ärenden
  • dina rättigheter att uträtta ärenden inte har begränsats att gälla till exempel en viss tillgång, såsom en fastighet eller företagsverksamhet
  • intressebevakningsfullmakten inte separat förutsätter att alltid flera än en intressebevakningsfullmäktig tillsammans uträttar ärenden för fullmaktsgivarens räkning
  • du har ett eget verktyg för stark autentisering, såsom nätbankskoder eller ett mobilcertifikat, för att kunna uträtta ärenden digitalt.

Vår e-tjänst kontrollerar intressebevakningsfullmäktigens rätt att uträtta ärenden i Suomi.fi-fullmakter. Suomi.fi-fullmakter är statens gemensamma digitala lösning för ärendehantering för någons annans räkning.

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2024