Anmälan om inledning av testning och användarvillkor

En förutsättning för intressentgruppstestning av inkomstregistret är att användarvillkoren för testmiljön godkänns. Producenten av löne- eller förmånsuppgifter ska godkänna användarvillkoren två veckor innan det planerade inledandet av testningen. En systemleverantör eller ett företag kan anmäla sig som testare av inkomstregistret genom att underteckna, skanna och lämna in anmälan om inledning av testning och användarvillkoren till adressen YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi.

En informationsanvändare som avses i inkomstregisterlagen kan begära anmälan om inledning av testning från adressen YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi. En informationsanvändare ska godkänna användarvillkoren tre veckor innan det planerade inledandet av testningen.

Läs mer om intressentgruppstestningen

Blanketter och användarvillkor

Anmälan om inledning av testning, producenter av löneuppgifter (pdf)

Anmälan om inledning av testning, producenter av förmånsuppgifter (pdf)

Användarvillkor, intressegrupptestning av inkomstregistret (pdf)

Anvisningar

Ifyllningsanvisning: Anmälan om inledning av testning, producenter av löneuppgifter (pdf) 

Ifyllningsanvisning: Anmälan om inledning av testning, producenter av förmånsuppgifter (pdf)