Testavtal

Inkomstregistrets intressentgruppstestning förutsätter godkännande av användarvillkoren för testmiljön. Dataproducenten av löneuppgifter ska godkänna användarvillkor två veckor före det planerade påbörjandet av testet. Systemleverantören eller företag anmäler sig som testare av inkomstregistret genom att sända ett undertecknat och inskannat avtal samt användarvillkor till adressen YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi.

Läs mer om intressentgruppstestningen

Blanketter och användarvillkor

Användning av testmiljö och godkännande av användarvillkor (pdf)

  • Blanketten kan fyllas i direkt på webben, men därefter ska blanketten skrivas ut, undertecknas och skickas till inkomstregistret.

Användarvillkor, intressentgruppstestning av inkomstregistret (pdf)

Anvisningar

Ifyllningsanvisning – Användning av testmiljö och godkännande av användarvillkor (pdf)