Ansökan om ibruktagande av gränssnitt och certifikat

Ibruktagandet att det tekniska gränssnittet sker i tre faser:

 1. Organisationens representant gör ansökan om att ta i bruk det tekniska gränssnittet.
 2. Organisationens representant beställer certifikatet.
 3. Den tekniska kontaktpersonen som angetts på certifikatansökan hämtar certifikatet.

Upprätta ansökan om att ta i bruk det tekniska gränssnittet

Organisationens representant gör ansökan i inkomstregistrets e-tjänst.

Fyll i en ansökan ibruktagande av det tekniska gränssnittet i menyn Inställningar under "Tekniskt gränssnitt och certifikat" i e-tjänst. Med ansökan ange gränssnitts användningsändamål och kanaler, vilka organisationen tänker att använda samt godkänn användarvillkoren för det tekniska gränssnittet.

Om din organisation betalar eller anmäler sådana pensioner eller förmåner som ska anmälas till inkomstregistret med anmälan om förmånsuppgifter, bekräfta anmälan om förmånsuppgifter innan gränssnittsansökan lämnas in.

Efter du har skickat en gränssnittsansökan, fyll i en certifikatansökan. Certifikatet används för att identifiera den organisation som använder det tekniska gränssnittet och säkerställa materialets beständighet.

Så här använder du inkomstregistret - Ansökan om ibruktagande av gränssnitt och certifikat (svensk textning, YouTube 5:42 min)

Gör en ansökan om ibruktagande av gränssnittstjänster när

 • organisationen börjar använda tekniska gränssnitt
 • organisationen tar i bruk nya kanaler för det tekniska gränssnittet
 • organisationen börjar använda gränssnittet för ett nytt ändamål, till exempel om den börjar anmäla löner som en annan organisation betalar vid sidan av anmälan av löner som den själv betalar.

Om du vill göra ändringar i en giltig ansökan, ska du välja "Tekniskt gränssnitt och certifikat" och därefter Lämna en ersättande ansökan. Ta inte bort förvalda alternativ om organisationen fortfarande använder de förvalda användningsändamål och kanaler.

Om gränssnittsansökan görs av en bokföringsbyrå eller av en annan extern partner, ska denna ha ett giltigt uppdragsavtal och fullmakt att uträtta ärenden på sitt kundföretags vägnar. En bokföringsbyrå kan använda samma certifikat för att uträtta ärenden på alla sina kunders vägnar.

Organisationer och bokföringsbyråer kan använda samma certifikat i sina olika programvaror, om samma typ av certifikat lämpar sig för de olika programvarornas behov. Alternativt kan ett separat certifikat skaffas för varje programvara. På ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet ska certifikatets användningsändamål anges.

Beställ certifikat

Du kan beställa certifikat genast efter att du skickat ansökan att ta i bruk det tekniska gränssnittet i inkomstregistrets e-tjänst.

Organisationens representant ansöker om certifikat för önskad gränssnitt med en certifikatansökan. Med ansökan ange certifikatets tekniska kontaktperson, till exempel en representant för ett programvaruföretag. Ange kontaktpersons e-postadressen och telefonnumret inklusive landskod, till exempel +35840 1234 567. Kontaktpersonen ansvarar för användningen av certifikatet och får separata anvisningar för hämtandet av certifikatet.

Certifikatet är i kraft i 2 år, varefter certifikatet ska förnyas. Den tekniska kontaktpersonen för certifikatet aviseras per e-post 60 dygn innan certifikatet går ut. Se till att personens kontaktuppgifter är aktuella i inkomstregistrets e-tjänst.

Den tekniska kontaktpersonen hämtar certifikatet

Den tekniska kontaktpersonen som angetts på certifikatansökan hämtar certifikatet från certifikattjänstens gränssnitt.

Om du har utsetts till teknisk kontaktperson för certifikatet ansvarar du för hämtningen, införandet och användningen av certifikatet. Du får ett meddelande per säker e-post med överföringskoder och ett engångslösenord (TransferID och TransferPassword) som behövs för att hämta certifikatet. När du klickar på "Öppna meddelandet" i e-postmeddelandet får du en pinkod er sms som du använder för att kunna läsa meddelandet.

 • Överföringskoderna gäller i 14 dagar, och certifikatet ska hämtas inom denna tid.
 • Om koderna går ut måste du be organisationens representant att beställa ett nytt certifikat. Överföringskoderna är engångskoder.

Efter att du har hämtat certifikatet ansvarar du för att aktivera det i din programvara. Utan certifikat fungerar gränssnittet inte.

Ansöka ett nytt certifikat för en gällande gränssnitt

Använd funktionen "Ansök om ett nytt certifikat" i inkomstregistrets e-tjänst i följande situationer:

 • om du behöver ett nytt certifikat (t.ex. tilläggscertifikat, certifikatet har gått ut)
 • om hämtningen av certifikatet misslyckas (fel telefonnummer eller e-postadress har angetts, PIN-koden har förkommit)
 • om det inte är möjligt att förnya certifikatet via det egna programmet.

Vid ansökan om ett nytt certifikat du kan välja endast de gränssnitt vars användarrättigheter gäller.

Så här använder du inkomstregistret - Ansök om ett nytt certifikat (svensk textning, YouTube 3:09 min)

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2023