Ansökan om ibruktagande av gränssnitt och certifikat

Ibruktagande av inkomstregistrets tekniska gränssnitt förutsätter att den utsedda representanten i organisationen lämnar in en ansökan i inkomstregistrets e-tjänst om ibruktagande av det tekniska gränssnittet och certifikat.

Organisationer som enligt lag ska anmäla förmånsuppgifter ska bekräfta anmälan av förmånsuppgifter innan gränssnittsansökan lämnas in. Bekräftelsen ska göras av den utsedda representanten i organisationen i menyn Inställningar i inkomstregistrets e-tjänst.

En ansökan om ibruktagande av gränssnittstjänster ska göras när

  • organisationen börjar använda inkomstregistrets tekniska gränssnitt eller
  • organisationen tar i bruk nya kanaler för det tekniska gränssnittet eller
  • organisationen börjar använda gränssnittet för ett nytt ändamål, till exempel om den börjar anmäla löner som en annan organisation betalar vid sidan av anmälan av löner som den själv betalar.

Med ansökan meddelar den utsedda representanten i organisationen användningsändamålet för det tekniska gränssnittet och vilka kanaler organisationen tänker använda samt godkänner användarvillkoren för det tekniska gränssnittet.

Utöver att lämna in en gränssnittsansökan ska den utsedda representanten i organisationen ansöka om ett certifikat. Certifikatet används för att identifiera den organisation som använder det tekniska gränssnittet och säkerställa materialets beständighet. Den utsedda representanten ansöker om certifikat för önskad kanal med en certifikatansökan .

Så här använder du inkomstregistret - Ansökan om ibruktagande av gränssnitt och certifikat (svensk textning, YouTube 5:42 min)

Vem kan göra en ansökan?

Endast den utsedda representanten kan bekräfta anmälan av förmånsuppgifter, göra en gränssnittsansökan och ansöka om certifikat.

Om gränssnittsansökan görs av en bokföringsbyrå eller av en annan extern partner, ska denna ha ett giltigt uppdragsavtal och fullmakt att uträtta ärenden på sitt kundföretags vägnar. En bokföringsbyrå kan använda samma certifikat för att uträtta ärenden på alla sina kunders vägnar.

Organisationer och bokföringsbyråer kan använda samma certifikat i sina olika programvaror, om samma typ av certifikat lämpar sig för de olika programvarornas behov. Alternativt kan ett separat certifikat skaffas för varje programvara. På ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet ska certifikatets användningsändamål anges.

Så här ansöker du om certifikat

Den utsedda representanten i organisationen ska ange en teknisk kontaktperson för certifikatet på certifikatansökan. Kontaktpersonen får separata anvisningar för hämtning av certifikatet. Certifikatets tekniska kontaktperson kan vara till exempel en representant för ett programvaruföretag.

Funktionen Ansök om ett nytt certifikat i inkomstregistrets e-tjänst ska användas

  • vid ansökan om ett nytt certifikat (t.ex. tilläggscertifikat) för en gällande kanal eller
  • om hämtningen av certifikatet har misslyckats (fel telefonnummer eller e-postadress har angetts, PIN-koden har förkommit).

Vid ansökan om nytt ett nytt certifikat går det att välja endast de kanaler för vilka en ansökan lämnats in tidigare och vars användarrättigheter gäller.

Så här använder du inkomstregistret - Ansök om ett nytt certifikat (svensk textning, YouTube 3:09 min)

Certifikatets tekniska kontaktperson

Certifikatets tekniska kontaktperson kan sköta de praktiska tekniska ärendena vid beställning av certifikat.

Certifikatets tekniska kontaktperson får till den e-postadress som angetts i certifikatansökan ett säkert e-postmeddelande, som innehåller de överföringskoder (TransferID och TransferPassword) som behövs för begäran om certifikat. Dessutom får kontaktpersonen en PIN-kod per sms så att hen kan läsa det säkra e-postmeddelandet. PIN-koden skickas efter att personen har klickat på länken ”Öppna meddelande” i det säkra e-postmeddelandet. 

60 dygn innan certifikatet går ut får certifikatets tekniska kontaktperson en påminnelse per e-post om förnyelse av certifikatet.

Om certifikatets tekniska kontaktperson byts ska den utsedda representanten i organisationen uppdatera uppgifterna i inkomstregistrets e-tjänst. Det är viktigt att kontaktuppgifterna är korrekta.

Sidan har senast uppdaterats 25.5.2022