Serviceavbrott i testmiljön för intressentgrupper

Inkomstregistret utvecklas kontinuerligt utifrån den respons som vi får.

Serviceavbrott på grund av utveckling har planerats i testmiljön för intressentgrupper enligt följande:

 • 22.11.2021 kl. 12 – 23.11.2021 kl. 12
 • 20.12.2021 kl. 12 – 21.12.2021 kl. 12
 • 18.1.2022 kl. 12 – 19.1.2022 kl. 12
 • 15.2.2022 kl. 12 – 16.2.2022 kl. 12
 • 15.3.2022 kl. 12 – 16.3.2022 kl. 12
 • 12.4.2022 kl. 12 – 13.4.2022 kl. 12
 • 11.5.2022 kl. 12 – 12.5.2022 kl. 12
 • 7.6.2022 kl. 12 – 8.6.2022 kl. 12
 • 15.8.2022 kl. 12 – 16.8.2022 kl. 12
 • 12.9.2022 kl. 12 – 13.9.2022 kl. 12
 • 11.10.2022 kl. 12 – 12.10.2022 kl. 12
 • 8.11.2022 kl. 12 – 9.11.2022 kl. 12
 • 7.12.2022 kl. 12 – 8.12.2022 kl. 12

Vi beklagar besväret som detta orsakar.