Serviceavbrott i testmiljön för intressentgrupper

Ett serviceavbrott i inkomstregistrets testmiljöns certifikattjänst 24.5. kl. 14–20.

Inkomstregistret utvecklas kontinuerligt utifrån den respons som vi får.

Serviceavbrott på grund av utveckling har planerats i testmiljön för intressentgrupper enligt följande:

  • 17.5.2022 kl. 12 - 18.5.2022 kl. 12
  • 7.6.2022 kl. 12 – 8.6.2022 kl. 12
  • 15.8.2022 kl. 12 – 16.8.2022 kl. 12
  • 12.9.2022 kl. 12 – 13.9.2022 kl. 12
  • 11.10.2022 kl. 12 – 12.10.2022 kl. 12
  • 8.11.2022 kl. 12 – 9.11.2022 kl. 12
  • 7.12.2022 kl. 12 – 8.12.2022 kl. 12

Vi beklagar besväret som detta orsakar.