Serviceavbrott i testmiljöerna EXT1 och EXT2 för intressentgrupper

Inkomstregistret utvecklas kontinuerligt utifrån den kundrespons som fås. Serviceavbrott på grund av utveckling har planerats i testmiljöerna för intressentgrupper enligt följande:

  • 25.1.2021 kl. 12 – 26.1.2021 kl. 12
  • 16.2.2021 kl. 12 – 17.2.2021 kl. 12
  • 23.3.2021 kl. 12 – 24.3.2021 kl. 12
  • 26.4.2021 kl. 12 – 25.4.2021 kl. 12
  • 25.5.2021 kl. 12 – 26.5.2021 kl. 12
  • 22.6.2021 kl. 12 – 23.6.2021 kl. 12

Vi beklagar eventuella olägenheter som serviceavbrotten förorsakar.