Serviceavbrott i testmiljöerna EXT1 och EXT2 för intressentgrupper

Inkomstregistret utvecklas kontinuerligt utifrån den kundrespons som fås. 

Serviceavbrott på grund av utveckling har planerats i testmiljöerna för intressentgrupper enligt följande:

  • 24.8.2021 kl.12 – 25.8.2021 kl. 12
  • 21.9.2021 kl. 12 – 22.9.2021 kl. 12
  • 18.10.2021 kl. 12 – 19.10.2021 kl. 12
  • 22.11.2021 kl. 12 – 23.11.2021 kl. 12
  • 20.12.2021 kl. 12 – 21.12.2021 kl. 12

Vi beklagar eventuella olägenheter som serviceavbrotten förorsakar.