Serviceavbrott i testmiljön för intressentgrupper

Inkomstregistret utvecklas kontinuerligt utifrån den respons som vi får.

Serviceavbrott på grund av utveckling har planerats i testmiljön för intressentgrupper enligt följande:

  • 11.10.2022 kl. 12 – 12.10.2022 kl. 12
  • 8.11.2022 kl. 12 – 9.11.2022 kl. 12
  • 7.12.2022 kl. 12 – 8.12.2022 kl. 12

Vi beklagar besväret som detta orsakar.