Intressentgruppstestning

Vid intressentgruppstestning testar informationsproducenterna anmälan till inkomstregistret och informationsanvändarna mottagningen av information i en intressentgruppstestmiljö. Vid testning ur informationsproducentens perspektiv säkerställs det att löneprogramvaran eller resehanteringssystemet producerar material som uppfyller kraven till inkomstregistret. Vid testning ur löneinformationsanvändarnas perspektiv ligger fokus på att testa det beställda löneuppgiftsmaterialet.

Intressentgruppstestningen är indelad i två faser

I den första fasen från och med 1.3.2018 testas först de tekniska gränssnitten för sändning och distribution av löneuppgifter i inkomstsregistret. Testgruppen för tekniska gränssnitt består av producenter av löneuppgifter som skapar en förbindelse till det tekniska gränssnittet, såsom programvaruföretag, andra företag och aktörer som använder uppgifterna i inkomstregistret 2019, dvs. Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten (FPA), arbetspensionsanstalterna, Pensionsskyddscentralen (PSC) och Sysselsättningsfonden. E-tjänstens laddningstjänst publicerades för intressentgruppstestning 14.5.2018. Testning av laddningstjänstens övriga funktioner började 13.8.2018.

I den andra fasen av intressentgruppstestningen med början från mars 2019 testas tjänster som tas i drift år 2020, dvs. tjänster relaterade till sändning och distribution av förmånsuppgifter. Dessutom fortsätter testningen av distribution av löneuppgifter för de användare som hör till den andra fasen. En plan för intressentgruppstestningen av förmåner publiceras i januari 2019.

Vid testningen bildar inkomstregisterprojektet kundmaterial, som intressentgrupperna använder i testningen. Testmaterialet består av fiktiva testkunder. Utöver de material som inkomstregisterprojektet bildat, kan intressentgrupperna använda egna testkunder. Användning av egna testkunder ska anmälas till inkomstregisterprojektet. Eftersom det handlar om en testmiljö för ett system under konstruktion, får testmaterialet inte vara produktionsdata (EU:s dataskyddsförordning, artiklarna 25 och 32).

Frågor och svar om inkomstregistret för programutvecklare