Intressentgruppstestning av inkomstregistret

Vid intressentgruppstestning testar informationsproducenterna anmälan till inkomstregistret och informationsanvändarna mottagningen av information i en intressentgruppstestmiljö.

  • Vid testningen ur informationsproducentens perspektiv säkerställs till exempel att löneprogramvaran, resehanteringssystemet eller förmånsbetalningssystemet producerar material som uppfyller kraven till inkomstregistret.
  • Testningen ur informationsanvändarnas perspektiv fokuserar på testning av beställt material.

Inkomstregistret bildar det kundmaterial som intressentgrupperna använder vid testningen. Testmaterialet består av fiktiva testkunder. Utöver det material som inkomstregistret bildar kan intressentgrupperna använda egna testkunder. Användning av egna testkunder ska anmälas till inkomstregistret med kontaktblanketten för testning.

En intressentgrupps eget testmaterial ska vara avidentifierat. Närmare anvisningar finns i anvisningarna för intressentgruppstestning, bilaga 5: Anvisning för avidentifiering av testmaterial.

Ta del av anvisningar för intressentgruppstestning

Ta del av inkomstregistrets tekniska anvisningar och schemabeskrivningar

Inledning av testning

Testningen kan inledas genom att man fyller i en anmälan om inledning av testning. Ändringar och tilläggsuppgifter med anknytning till testningen kan meddelas på kontaktblanketten för testning. Båda blanketterna finns på sidan Testning blanketter.

Testning blanketter

Sidan har senast uppdaterats 1.6.2022