Intressentgruppstestning av inkomstregistret

Vid intressentgruppstestning testar informationsproducenterna anmälan till inkomstregistret och informationsanvändarna mottagningen av information i en intressentgruppstestmiljö. Vid testning ur informationsproducentens perspektiv säkerställs det att löneprogramvaran, resehanteringssystemet eller förmånsbetalningssystemet producerar material som uppfyller kraven till inkomstregistret. Vid testning ur inkomstregistrets informationsanvändarnas perspektiv ligger fokus på att testa det beställda löneuppgiftsmaterialet.

Vid testningen bildar inkomstregisterprojektet kundmaterial, som intressentgrupperna använder i testningen. Testmaterialet består av fiktiva testkunder. Utöver de material som inkomstregisterprojektet bildat, kan intressentgrupperna använda egna testkunder. Användning av egna testkunder ska anmälas till inkomstregisterprojektet. Eftersom det handlar om en testmiljö för ett system under konstruktion, får testmaterialet inte vara produktionsdata (EU:s dataskyddsförordning, artiklarna 25 och 32).

Bli bekant med anvisningar och dokumentation för testningen

Beskrivningar av inkomstregistrets tekniska gränssnitt

Testningen kan påbörjas genom att fylla i anmälan om inledning av testning