Testmiljö för inkomstregistrets e-tjänst

Du kan testa i testmiljön inkomstregistrets e-tjänsten. Från den här sidan kan du logga in till testmiljön för inkomstregistrets e-tjänst. Testkoderna får du efter att du skickat anmälan om inledning av testning till inkomstregistret.

Logga in till testmiljön

Testning med Katso-kod