Testmiljö för inkomstregistrets e-tjänst

Du kan testa i testmiljön inkomstregistrets e-tjänsten. Från den här sidan kan du logga in till testmiljön för inkomstregistrets e-tjänst. Testkoderna får du efter att du skickat anmälan om inledning av testning till inkomstregistret.

Logga in till testmiljön EXT1 (Löner)

Logga in till testmiljön EXT2 (Löner och förmåner)

Testning med Katso-kod till testmiljön EXT1

Testning med Katso-kod till testmiljön EXT2