Testmiljö för inkomstregistrets e-tjänst

Från och med 14.5.2018 kan du i testmiljön testa att sända filer till inkomstregistret via laddningstjänsten. Från den här sidan kan du logga in till testmiljön för inkomstregistrets e-tjänst.

Logga in till testmiljön

Om du är en utländsk aktör kan du logga in till testmiljön från och med 13.8.2018.

Från och med 13.8.2018 kan även andra delar av e-tjänsten testas.