Testmiljö för inkomstregistrets e-tjänst

Du kan testa i testmiljön inkomstregistrets e-tjänsten. Från den här sidan kan du logga in till testmiljön för inkomstregistrets e-tjänst.

Logga in till testmiljön