Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
20.9.2023 Beskattning av dividendinkomster
17.1.2022 Beskattning av dividendinkomster
1.1.2021 Beskattning av dividendinkomster Ersätter anvisningen Beskattning av dividendinkomster VH/3244/00.01.00/2020, 27.5.2020, Beräkning av den skattefria andelen av dividend i situationer då hemviststaten förändras A90/200/2013
27.5.2020 Beskattning av dividendinkomster

Ersätter anvisningen:
Beskattning av dividendinkomster Dividender Ändring i anvisningen om beskattning av dividendinkomster Återkallande av beslut om dividendutdelning

1.9.2017 Beskattning av dividendinkomster Anvisningen har granskats och uppdaterats 1.9.2017. I detta sammanhang har man i i den inkluderat ställningstagandena i Skatteförvaltningens meddelande 15/1999 Systemet med anteciperad dividend (7.12.1999) och Skatteförvaltningens anvisning Den nya aktiebolagslagen och dess inverkan på beskattningen (dnr 206/345/2007, 8.3.2007 kapitlen Det nominella värdet på en aktie och det bokföringsmässiga motvärdet, Dividendutdelning mellan räkenskapsperiodens utgång och den ordinarie bolagsstämman samt dividendutdelning för den innevarande räkenskapsperioden och Olaglig utbetalning av medel). Vissa strukturella ändringar har också gjorts i anvisningen. Faktainnehållet har dock förblivit oförändrat.

Ersätter anvisningen:
Systemet med anteciperad dividend

13.11.2014 Beskattning av dividendinkomster
27.6.2013 Beskattning av dividendinkomster
7.2.2012 Beskattning av dividendinkomster
25.8.2011 Beskattning av dividendinkomster
6.10.2005 Beskattning av dividendinkomster