Hushållsavdrag

Har getts
11.12.2017
Diarienummer
A254/200/2017
Giltighet
11.12.2017 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A259/200/2016

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.
Anvisningen på finska: Kotitalousvähennys