Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
27.12.2021 Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen

Har ersatts av anvisningen:
Allmänna principer för värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen Värdering av fastighets- och bostadsförmögenhet i arvs- och gåvobeskattningen Värdering av placeringsprodukter i arvs- och gåvobeskattningen Värdering av lös egendom i arvs- och gåvobeskattningen Värdering av gårdsbruk i arvs- och gåvobeskattningen Värdering av företagsegendom i arvs- och gåvobeskattningen

21.12.2020 Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen
21.11.2019 Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen
25.9.2018 Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen
17.5.2018 Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen
15.12.2017 Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen
21.12.2016 Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen
14.12.2015 Uppdatering av Skatteförvaltningens anvisning Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen
8.12.2014 Uppdatering av Skatteförvaltningens anvisning Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen
11.12.2013 Uppdatering av Skatteförvaltningens anvisning Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen
4.12.2012 Uppdatering av Skatteförvaltningens anvisning Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen
22.11.2011 Uppdatering av Skatteförvaltningens anvisning Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen
27.8.2010 Uppdatering av Skatteförvaltningens anvisning Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen