Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Familjerätt och beskattning: sammanfattning av de detaljerade skatteanvisningarna

Skatteförvaltningen har gett flera detaljerade skatteanvisningar där frågor som gäller familjeförmögenhetsrätt behandlas.

Värdering av egendom

Arvs- och gåvobeskattning

Avvittring, arvskifte och upphörande av samboförhållande

Överlåtelsevinster och -förluster

Överlåtelsebeskattning och familjeförmögenhetsrätt

Fastighetsbeskattning och familjeförmögenhetsrätt

Beskattningssammanslutningar

Generationsväxlingar

Anvisningar som anknyter till en viss typ av egendom

Anvisningar som anknyter till beskattningsförfarande och påföljdsavgifter

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2024