Fraudulent text messages about tax refunds are in circulation. Read more about scam messages

Kui elate Soomes üle kuue kuu ja teil on välisriigi tööandja – üldjuhul tuleb maksta makse Soomes

Kui tulete ajutiselt Soome ja viibite siin üle kuue kuu, kuulute üldise maksukohustuse alla. See tähendab, et peate tasuma makse Soomes kõigilt oma tuludelt. Teie koduriigi ja Soome vahel sõlmitud maksuleping võib siiski sätestada, et Soomes ei saa maksustada tulusid, mida saate mujalt riikidest.

Kui te lähete Soomest ajutiselt näiteks puhkusele kodumaale, siis teie kuuekuulise perioodi arvestus ei katke.

Kui välisriigi tööandjal on Soomes püsiv tegevuskoht, võrdsustatakse ta Soome tööandjaga. Sellisel juhul määratakse teie palga maksuprotsent progressiivselt kogu aasta tulude alusel. Maksumäär on seda suurem, mida rohkem palka saate. Maksud arvatakse maha samadel alustel nagu teistelgi Soome elanikel.Teil on vaja Soome isikukoodi ja maksukaarti või ettemaksu arvestust.

Maksude eest hoolitsemine

1

TAOTLEGE SOOME ISIKUKOOD

Täitke vorm 6150

Vorm tuleb hiljem allkirjastada maksuameti büroos, kuhu peab isiklikult kohale minema.

2

TAOTLEGE ETTEMAKSU MÄÄRAMIST VÕI MAKSUKAARTI

Täitke vorm 5042 (Maksukaart, ettemaksu- või maksunumbri taotlus – välismaal elav või elanud isik)

Saate maksuametist kas maksukaardi või ettemaksujuhised selle alusel, kas ettevõttel on Soomes püsiv tegevuskoht ja kas ettevõte on kantud tööandjate registrisse.

Kui te ettemaksu ei tasu, peate tegema juurdemakse ja võimalik, et tasuma selle pealt ka intressi.

Kui tulete ELi või EMÜ riigist, saate tõendi A1 oma elukohariigist. Tõend A1 tõendab, et kuulute oma kodukohariigi sotsiaalkaitse alla.Kui teil on tõend A1, ei nõuta teilt ühegi kindlustusmakse tasumist.

Kui teil tõendit A1 ei ole, võite olla kohustatud maksma palgast peale tulumaksu ka pensioni- ja töötuskindlustusmaksed, mis lähevad kindlustusettevõtetele.

Kui teil on Soomes töötamise alusel haiguskindlustus, peab tööandja palgast kinni ka haiguskindlustusmakse (ravimakse ja päevarahamakse). Lugege lisa Soome tööle tulija haiguskindlustusmaksete kohta.

Lisateave:

3

BRONEERIGE AEG MAKSUAMETI BÜROOS

Te peate külastama maksuameti bürood, kus tuvastatakse teie isik ja antakse isikukood.

Võtke kaasa

 • täidetud vormid;
 • kehtiv pass või isikutunnistus (juhiloast ei piisa);
 • kehtiv elamisluba või viisa, kui see on nõutav;
 • töökäsu või -lepingu koopia;
 • tööandja kirjalik selgitus Soomes töötamise kohta, kui töökäsus või -lepingus ei ole nimetatud järgmisi andmeid:
  • tööandja andmed;
  • töö tellija Soomes;
  • täisnimi ja sünniaeg;
  • töösuhte kestus ja töötamisaeg Soomes;
  • töötamiskoht ja töö lühikirjeldus;
 • tõendi A1 koopia, kui teil see on (A1 on ametlikult väljastatud tõend selle kohta, et kuulute koduriigi sotsiaalkaitse alla). Kui tulete ELi või EMÜ riigist või Šveitsist, saate tõendi A1 oma elukohariigist.

Broneerige aeg teenuses OmaVero

Kui teil ei ole võimalik OmaVero teenust kasutada, broneerige aeg numbril 029 51 2000 (üldtelefon).

Maksuametist saab kontrollida, kas maksuasjadega on kõik korras. Maksuametist väljastatakse maksukaart või tulumaksu ettetasumise juhised.

Maksuameti bürood, kus väljastatakse Soome isikukood

4

TASUGE MAKSUD

Maksukaart: tööandja peab palgast maksud kinni.

Kui saate maksukaardi, andke see tööandjale. Tööandja peab palgast maksud kinni maksukaardile märgitud maksuprotsendi alusel.

Ettemaksuna tasutav tulumaks: makske maksud ise

Kui maksate makse ettemaksuna, saate maksejuhised kas maksuametist või hiljem posti teel. Tasuge maksud ettenähtud osades maksuameti kontole tööaasta jooksul.

Ligikaudse maksuprotsendi saab arvutada vastava kalkulaatori abil

Maksuprotsentide näiteid

Esitage tuludeklaratsioon Soomes

Kui elate Soomes üle kuue kuu, peate esitama tuludeklaratsiooni Soomes. Tööaastale järgneval kevadel saate Soome maksuametist eeltäidetud tuludeklaratsiooni. Kontrollige eeltäidetud tuludeklaratsiooni andmed üle.

Kui eeltäidetud tuludeklaratsioonil ei ole vigu ega puudusi, ei pea te rohkem midagi tegema. Saate koos tuludeklaratsiooniga ka lõpliku maksuotsuse.

Kui tuludeklaratsioonil ei ole teie tulude andmeid märgitud või kui need on puudulikud, esitage parandused või deklareerige andmed OmaVero teenuse kaudu või pabervormidel. Deklareerige ka tulud, mille olete saanud välismaalt ajal, kui elasite Soomes.

Deklareerige andmed teenuses OmaVero

Andmete esitamine pabertuludeklaratsioonil

Sügisel saate uue maksustamisotsuse, millel on toodud lõplik maksumäär. Kui olete maksnud makse nõutust vähem, saate juhised, kuidas puuduv osa juurde tasuda. Kaasas on ka juhend võimaliku parandusnõude esitamiseks.

Kui te eeltäidetud tuludeklaratsiooni ei saa, esitage tuludeklaratsioon iseseisvalt Teenuses OmaVero või paberil.

Andmete esitamine pabertuludeklaratsioonil.

Deklareerige ka tulud, mille saate Soomes tehtud töö eest pärast seda, kui otsene töö Soomes on lõppenud. Tulud tuleb deklareerida ja neilt tuleb üldjuhul ka makse tasuda Soomes. Sellised tulud võivad olla näiteks

 • Soomes töötamise ajal saadud optsioonitulud;
 • Soomes tehtud töö eest saadud puhkuseraha.

Miks pensioni- ja töötuskindlustusmaksed 2019. aasta tuludeklaratsioonil puuduvad?

Lisateave kindlustusmaksete kohta

Maksuleping ei mõjuta maksete määramist.

Kindlustusmaksete kohta annavad teavet:

Maksulepingu mõju

Soome ei maksusta alati palka ka juhul, kui töötate Soomes üle kuue kuu.Kui viibite Soomes kõige rohkem 183 päeva perioodina, mis on määratletud maksulepingus, ei pruugita teie palka tingimata Soomes maksustada.

Kui teie tööandja on välisriigi riigiasutus, peate üldjuhul tasuma palgalt makse kodukohariigis. Riigiasutused on riigile ja omavalitsustele kuuluvad asutused. Teie muud tulud maksustatakse siiski enamasti Soomes.

Kui lõpetate Soomes töötamise

Kui kolite Soomest ära,

Lugege lisa lehelt Soomest ära kolimine.