Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Muutoksen hakeminen ennakkoratkaisuun ja poikkeuslupaan

Saat päätöksen mukana muutoksenhakuohjeet, joista selviävät muutoksenhaun määräajat sekä muut tarvittavat tiedot.

Yritys, yhteisö tai henkilöasiakas voi hakea muutosta Verohallinnon antamaan sitovaan, yksittäistä verotuskysymystä koskevaan ennakkoratkaisuun tai poikkeuslupaan.

Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun voit hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuaika hallinto-oikeuteen on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Ennakkoratkaisun liitteenä lähetetään valitusosoitus, jossa on tarkemmat ohjeet muutoksenhakua varten. Joissakin tapauksissa Verohallinto voi päättää, että ennakkoratkaisua ei anneta. Tällaisesta päätöksestä ei voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Poikkeuslupapäätökseen, joka koskee tappioiden vähentämistä tai yhtiöveron hyvityksen käyttämistä, voit hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen on 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Poikkeuslupapäätöksen liitteenä saat ohjeet, joissa kerrotaan tarkemmin muutoksen hakemisesta.

Myös Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on oikeus hakea muutosta Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun ja poikkeuslupapäätökseen. Muutoksenhakuaika alkaa päätöksen tekemisestä.

Ennakkoratkaisu ja sen noudattaminen eivät vaikuta yleiseen muutoksenhakuoikeuteen. Voit hakea muutosta verotuspäätökseen normaalisti siitä huolimatta, että verotuksessa on menetelty ennakkoratkaisun mukaan.


Ennakkoratkaisun hakeminen yrityksille ja yhteisöille

Sivu on viimeksi päivitetty 31.8.2023