Alkuperäinen palkkatietoilmoitus korjataan korvaavalla ilmoituksella

Maksajan pitää korjata alkuperäinen ilmoitus yleensä korvaavalla ilmoituksella. Alkuperäisen ilmoituksen antamistapa ei vaikuta ilmoituksen korjaamiseen. Esimerkiksi teknisen rajapinnan kautta annetun ilmoituksen voi korjata sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella ja latauspalvelun kautta annetun ilmoituksen voi korjata teknisen rajapinnan kautta.

Jos palkkatietoilmoituksella ilmoitetut tulot muuttuvat siten, että samalla maksettavan työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä muuttuu, maksajan on korjattava myös työnantajan erillisilmoituksella ilmoitettu työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä antamalla korvaava ilmoitus.

Korjaus kohdistetaan alkuperäiseen ilmoitukseen ilmoitusviitteellä

Koska samaa tulonsaajaa koskevia saman palkanmaksupäivän ilmoituksia voi olla voimassa useita, korvaava ilmoitus pitää pystyä kohdistamaan alkuperäiseen, korjattavaan ilmoitukseen.

  • Tulorekisteri muodostaa maksajan antamalle uudelle ilmoitukselle aina tulorekisterin ilmoitusviitteen, jolla myöhemmin tehtävä korjaus voidaan kohdistaa oikeaan ilmoitukseen.
  • Jos maksaja on muodostanut alkuperäiselle ilmoitukselle maksajan ilmoitusviitteen, sitä voidaan käyttää korjauksen kohdistamisessa, jos maksaja ei halua tai voi käyttää tulorekisterin muodostamaa ilmoitusviitettä.

Jos maksaja korjaa yksittäisen ilmoituksen tietoja sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella, maksaja hakee tulorekisteristä alkuperäisen, korjattavan ilmoituksen ja valitsee "Korjaa".

Korvaavan ilmoituksen pohjana ovat aiemmin alkuperäisellä ilmoituksella annetut tiedot sekä ilmoitusviite. Maksaja korjaa alkuperäisellä ilmoituksella olevat virheelliset tiedot oikeiksi, ja ilmoitusviitteen avulla korvaava ilmoitus kohdistuu alkuperäiseen ilmoitukseen.

Jos tietoja korjataan teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta, korvaavalla ilmoituksella pitää antaa kaikki tiedot uudelleen, eli uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi myös alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot.

Yhdellä palkkatietoilmoituksella tarkoitetaan yhden tulonsaajan yhden maksukerran tietoja. Maksajan lähettämä aineisto on voinut sisältää useiden tulonsaajien palkkatietoilmoituksia. Jos aineistossa on ollut virheellisiä ilmoituksia, koko aineistoa ei toimiteta uudelleen vaan vain virheelliset ilmoitukset korjataan. Virheettömiä ilmoituksia ei tarvitse antaa uudelleen.

Samaa tulonsaajaa koskevia saman palkanmaksupäivän ilmoituksia voi olla voimassa useita. Uusi ilmoitus ei korvaa aiemmin annettua ilmoitusta. Kun ilmoitusta halutaan korjata, toimenpiteen tyyppinä pitää olla "Korvaava ilmoitus" ja sen ilmoitusviitteeksi pitää antaa korjattavan ilmoituksen ilmoitusviite. Ilmoitusviitteen avulla korjaukset kohdistetaan alkuperäiseen ilmoitukseen.

Jos tietoja korjataan paperilomakkeella, korvaavalla ilmoituksella pitää antaa kaikki tiedot uudelleen, eli uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi myös alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot.

Ilmoitukseen merkitään toimenpiteen tyypiksi "Korvaava ilmoitus", ja ilmoitusviitteeksi pitää antaa korjattavan ilmoituksen ilmoitusviite. Ilmoitusviitteen avulla korjaukset kohdistetaan alkuperäiseen ilmoitukseen.

Katso tarkempia tietoja ja esimerkkejä korjaamisesta ohjeesta Tietojen korjaaminen tulorekisterissä.