Alkuperäinen palkkatietoilmoitus korjataan korvaavalla ilmoituksella

Maksajan pitää korjata alkuperäinen ilmoitus yleensä korvaavalla ilmoituksella. Alkuperäisen ilmoituksen antamistapa ei vaikuta ilmoituksen korjaamiseen. Esimerkiksi teknisen rajapinnan kautta annettuja ilmoituksia voidaan korjata sähköisessä asiointipalvelussa verkkolomakkeella ja latauspalvelun kautta annettuja ilmoituksia voidaan korjata teknisen rajapinnan kautta.

Jos esimerkiksi palkkatietoilmoituksella aiemmin ilmoitetut tulot muuttuvat siten, että samalla maksettavan työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä muuttuu, myös työnantajan erillisilmoituksella ilmoitettu työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä on korjattava antamalla korvaava ilmoitus.

Korjaus kohdennetaan alkuperäiseen ilmoitukseen ilmoitusviitteellä

Koska tulonsaajalla voi olla samalla palkanmaksukaudella ja -päivällä useita voimassaolevia ilmoituksia, korvaava ilmoitus pitää pystyä kohdistamaan alkuperäiseen, korjattavaan ilmoitukseen.

  • Tulorekisteri muodostaa maksajan antamalle uudelle ilmoitukselle aina tulorekisterin ilmoitusviitteen, jolla myöhemmin tehtävä korjaus voidaan kohdentaa oikeaan ilmoitukseen.
  • Jos maksaja on muodostanut alkuperäiselle ilmoitukselle maksajan ilmoitusviitteen, sitä voidaan käyttää ilmoituksen korjaamisessa, jos maksaja ei halua tai voi käyttää tulorekisterin muodostamaa ilmoitusviitettä.

Jos suorituksen maksaja korjaa yksittäisen ilmoituksen tietoja sähköisessä asiointipalvelussa verkkolomakkeella, maksaja hakee tulorekisteristä alkuperäisen, korjattavan ilmoituksen ja valitsee "Korjaa".

Korvaavan ilmoituksen pohjana ovat aiemmin alkuperäisellä ilmoituksella annetut tiedot sekä ilmoitusviite. Maksaja korjaa alkuperäisellä ilmoituksella olevat virheet oikeiksi ja ilmoitusviitteen avulla korvaava ilmoitus kohdistuu alkuperäiseen ilmoitukseen.

Jos tiedot korjataan teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta, korvaavalla ilmoituksella pitää antaa kaikki tiedot uudelleen, eli uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi on annettava myös alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot.

Maksajan lähettämä aineisto on voinut sisältää useiden tulonsaajien palkkatietoilmoituksia. Yhdellä palkkatietoilmoituksella tarkoitetaan yhden tulonsaajan yhden maksukerran tietoja. Jos aineistossa on ollut virheellisiä ilmoituksia, koko aineistoa ei toimiteta uudelleen. Vain virheelliset ilmoitukset on korjattava. Virheettömiä ilmoituksia ei tarvitse antaa uudelleen.

Tulonsaajalla voi olla samalla palkanmaksukaudella ja -päivällä useita voimassaolevia ilmoituksia. Uusi ilmoitus ei korvaa aiemmin annettua ilmoitusta. Kun ilmoitusta korjataan, toimenpiteen tyyppinä pitää olla Korvaava ilmoitus ja sen ilmoitusviitteeksi pitää antaa korjattavan ilmoituksen ilmoitusviite. Ilmoitusviitteen avulla korjaukset kohdennetaan alkuperäiseen ilmoitukseen.

Jos tietoja korjataan paperilomakkeella, korvaavalla ilmoituksella pitää antaa kaikki tiedot uudelleen, eli uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi on annettava myös alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot.

Ilmoitukseen merkitään toimenpiteen tyypiksi Korvaava ilmoitus ja ilmoitusviitteeksi pitää antaa korjattavan ilmoituksen ilmoitusviite. Ilmoitusviitteen avulla korjaukset kohdennetaan alkuperäiseen ilmoitukseen.

Katso tarkempia tietoja ja esimerkkejä korjaamisesta ohjeesta Tietojen korjaaminen tulorekisterissä.