Työnantajan ja edustajan velvollisuudet kansainvälisissä tilanteissa

Suomalainen työnantaja ja kansainväliset tilanteet

Suomalaisen työnantajan on kansainvälisissä tilanteissa ilmoitettava seuraavia tietoja tulorekisteriin:

 • ulkomailla työskentelystä maksettu tulo (ulkomailla ja Suomessa asuvalle henkilölle)
 • ulkomailta Suomeen töihin tulevalle tulonsaajalle maksettu tulo Suomessa työskentelystä
 • ulkomaisen konserniyhtiön maksama palkka ulkomailla työskentelystä, kun suomalainen työnantaja on lähettänyt työntekijän ulkomaille ja tämä on vakuutettu Suomessa
 • ulkomaan työskentelystä sovittu vakuutuspalkka
 • lisätiedot ulkomaan työskentelystä Verohallintoa varten (niin sanottu kuuden kuukauden sääntö)
 • lisätiedot pohjoismaisesta työskentelystä Verohallintoa varten.

Ulkomaisen työnantajan velvollisuus antaa tiedot tulorekisteriin

Myös ulkomaisella työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa tulorekisteriin tiedot maksamistaan palkoista. Lisäksi ulkomaisen vuokratyönantajan, joka vuokraa työntekijöitä Suomessa olevalle työn teettäjälle, on annettava tulorekisteriin tietoja työntekijän työskentelystä Suomessa.

Sosiaalivakuutusmaksut pitää maksaa Suomeen ja tarvittavat tiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin silloin, kun työntekijä on vakuutettu Suomessa. Työntekijältä ulkomailla perittyjä sosiaalivakuutusmaksuja tai muita maksuja ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Työnantajavelvollisuuksiin vaikuttaa se, onko työnantajalla tuloverotuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suomessa.

Jos ulkomaisella työnantajalla on tuloverotuksessa kiinteä toimipaikka Suomessa ja se maksaa palkkoja Suomessa tehdystä työstä, yrityksen pitää rekisteröityä Verohallinnon työnantajarekisteriin. Tällöin työnantajalla on verotuksessa samat työnantajavelvoitteet kuin Suomessa olevalla työnantajalla ja sen on annettava tiedot tulorekisteriin vastaavalla tavalla kuin suomalaisenkin yrityksen.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan Suomeen ja ilmoitetaan tulorekisteriin vain, jos ulkomaisella työnantajalla on kiinteä toimipaikka Suomessa.

Jos ulkomaisella työnantajalla ei ole tuloverotuksessa kiinteää toimipaikkaa Suomessa, sen ei tarvitse ilmoittautua työnantajarekisteriin. Vaikka ulkomaisella työnantajalla ei ole tuloverotuksessa kiinteää toimipaikkaa Suomessa eikä se kuulu työnantajarekisteriin, sen on annettava palkkatietoilmoitus tulorekisteriin seuraavissa tilanteissa:

 1. Suomessa työskentelevälle tulonsaajalle maksetaan tuloa ja 
  • tulonsaaja on vakuutettu Suomessa tai
  • tulonsaaja oleskelee Suomessa yli 6 kuukautta tai
  • työntekijä on rajoitetusti verovelvollinen vuokratyöntekijä ja työntekijän asuinvaltion ja Suomen välisen verosopimuksen mukaan Suomella on verotusoikeus palkkaan.
 2. Ulkomailla työskentelevälle tulonsaajalle maksetaan tuloa ja tulonsaaja on vakuutettu Suomessa

Jos ulkomaisella työnantajalla ei ole tuloverotuksessa kiinteää toimipaikkaa Suomessa, mutta se maksaa palkkoja Suomessa tehdystä työstä, työnantaja voi halutessaan hakeutua työnantajarekisteriin. Tällöin työnantajalla on verotuksessa samat työnantajavelvoitteet kuin Suomessa olevilla työnantajilla.

Ulkomaisen työnantajan edustaja

Jos ulkomainen työnantaja on ennakkoperintärekisterissä, sen pitää antaa tulorekisteriin sekä palkkatietoilmoitus että työnantajan erillisilmoitus.

Jos ulkomaista työnantajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, ulkomaisen työnantajan edustajalla on velvollisuus ilmoittaa verotuksessa tarvittavat tiedot. Jos edustajaa ei ole, ulkomaisen työnantajan on ilmoitettava tiedot.

Edustajalla on velvollisuus ilmoittaa tulorekisteriin työnantajan puolesta seuraavat tiedot:

 • ulkomaisen työnantajan maksama palkka Suomessa tehdystä työstä silloin, kun ulkomainen vuokratyönantaja on vuokrannut työntekijän Suomessa olevalle työn teettäjälle ja kun työntekijän asuinvaltion ja Suomen välinen verosopimus ei estä Suomea verottamasta palkkaa
 • ulkomaisen työnantajan maksama palkka silloin, kun työntekijä oleskelee Suomessa jatkuvasti yli kuuden kuukauden ajan.

Huomaa, että aina kun tulonsaaja on vakuutettu Suomessa, ulkomaisen työnantajan pitää ilmoittaa tiedot tulorekisteriin vakuuttajia varten. Tähän ei vaikuta se, onko työnantajalla edustajaa vai ei.