Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö valvoo veronsaajien oikeutta verotuksessa ja verotusta koskevassa muutoksenhaussa sekä muissa hallintolaissa tai hallintolainkäyttölaissa tarkoitetuissa asioissa.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön tehtävänä on valvoa valtion, kunnan, seurakunnan ja Kansaneläkelaitoksen oikeutta verotuksessa ja verotusta koskevassa muutoksenhaussa sekä hallintolaissa tai hallintolainkäyttölaissa tarkoitetussa muussa asiassa silloin, kun yksikkö katsoo, että:

  1. se on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa taikka verotus- tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi tarpeen;
  2. asia on taloudellisesti merkittävä; tai
  3. veronsaajien oikeudenvalvonta muutoin sitä edellyttää.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on oikeudenvalvontatehtävässään itsenäinen ratkaisuvalta.

Tarkempaa tietoa oikeudenvalvontayksiköstä on Verohallinnon ohjeissa

Veroyliasiamies:

  • Sulevi Rauhala

Johtavat veroasiamiehet:

  • Jaakko Salmenhaara (Henkilö- ja yritysverotusryhmä)
  • Johanna Salmikivi (Yhteisöverotusryhmä)
  • Mirja Salo (Kulutusverotusryhmä)
  • Jarkko Uusitalo (Varainverotusryhmä)

Veronsaajan muutoksenhaku ja Verohallinnosta annetun lain 27 §:n tarkoittamat veroasiamiehet