Maa- ja metsätalouden harjoittajien palvelunumerot

Puhelinpalvelumme on avoinna ma–pe klo 9–16.15, heinäkuussa klo 9–15.

 • Voit hoitaa lähes kaikki veroasiat OmaVerossa.
 • Kun soitat puhelinpalveluumme ja asiasi koskee OmaVeroa: Kirjaudu OmaVeroon valmiiksi, niin voimme puhelun aikana opastaa sinua OmaVeron käytössä.

Maatalous- ja metsäverotus 029 497 016

 • Veroilmoitus ja ennakkovero
 • Alkutuottajan arvonlisäverotus
 • Puun myyntitulot
 • Sukupolvenvaihdos

Maksuliikenne, tili- ja viitenumerot, veronpalautukset 029 497 026

 • Verojen maksaminen ja palauttaminen
 • Maksamisessa tapahtuneiden virheiden selvittäminen
 • OmaVeron saldo ja tapahtumat

Maksuvaikeudet: maksujärjestelyt ja perintä 029 497 028

Työnantajuus 029 497 012

 • Ennakonpidätys ja työnantajasuoritukset
 • Luontoisedut, esim. autoetu

Jos asiasi koskee palkkatietojen ilmoittamista tulorekisteriin, voit kysyä neuvoa tulorekisteristä.

Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotus: 029 497 024 (Henkilöasiakkaan kansainvälinen tuloverotus).

Autoverotus 029 497 150

Jos asiasi koskee

 • autoetua ja olet työnantaja 029 497 012 (Työnantajat ja ennakkoperintä)
 • autoetua ja olet edun saaja 029 497 002 (Henkilöasiakkaiden tuloverotus)
 • maksuvaikeuksia 029 497 028 (Maksujärjestelyt ja perintä)

Kiinteistöverotus 029 497 020

 • Jos ostit kiinteistön ja asia koskee varainsiirtoveroa: 029 497 022 (varainsiirtoverotus)
 • Jos myit kiinteistön ja asia koskee myyntivoittoa tai -tappiota: 029 497 002 (henkilöasiakkaan tuloverotus)

Varainsiirtovero, esim. asunnon ostaminen 029 497 022

 • Asunnon, kiinteistön tai muiden arvopapereiden ostaminen

Valtuudet ja tunnistus

Suomi.fi-palvelu (tunnistus, valtuutus, viestit):

 • 029 553 5115 (Digi- ja väestötietovirasto, ma–pe klo 10–15)
 • organisaatiopalvelut(at)dvv.fi

Sähköisestä asioinnista ja valtuuksista saat neuvoa Verohallinnon yrityskohtaisista palvelunumeroista.

Vuosi-ilmoitukset

Osingot ja muut suoritukset: 029 497 038

 • vuosi-ilmoitus osingoista
 • korkotulon lähdeverot
 • apurahat
 • ammattiyhdistys- ja työttömyyskassamaksut
 • osakaslainat
 • lainat ja korot
 • puunostajien vuosi-ilmoitukset.

Palkat ja eläkkeet: 029 497 036

 • Työnantajan vuosi-ilmoitukset palkoista (korjaukset vuodelta 2018 tai aiemmilta vuosilta)
 • eläkkeet ja etuudet.

FATCA-, CRS- ja DAC2-vuosi-ilmoitukset: fatca(at)vero.fi